Investor relations
Press releases and news

Pressmeddelande
Lägesuppdatering NanoCap juni 2024
2024-06-11 15:45:00
Pressmeddelande
Förvärvar aktier av serie-A i AIXIA
2024-06-01 16:30:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
Kommuniké från årsstämma
2024-05-30 10:00:00
Finansiell rapport Regulatoriskt
Delårsrapport 1 2024
2024-05-24 07:55:00
Regulatoriskt
Publicering av årsredovisningen för 2023
2024-05-02 11:00:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
Aktieägarna kallas härmed till årsstämma
2024-04-26 15:30:00
Pressmeddelande
Utfall antal nya aktier i Pixelfox relaterad till tilläggsköpeskilling
2024-04-11 18:37:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
Kommuniké från extra bolagsstämma
2024-03-15 09:55:00
Pressmeddelande
Utfall av tilläggsköpeskilling för avyttrat dotterbolag, kommunicerat 2022-10-30
2024-03-07 18:30:00
Regulatoriskt
Rättelse: Bokslutskommuniké för 2023
2024-02-28 11:30:00
Regulatoriskt
Bokslutskommuniké för 2023
2024-02-28 08:00:00
Pressmeddelande
NanoCap ingår bindande åtagande om att avyttra samtliga aktier i Ayima mot nya aktier i WPTG
2024-02-20 08:33:10
Pressmeddelande
NanoCap - publicerar preliminärt substansvärde för 2024-01-31
2024-02-08 06:45:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
Aktieägarna i NanoCap Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma
2024-02-07 21:48:00
Pressmeddelande
Emission registered och sista dag för BTA
2024-01-23 13:45:00
Pressmeddelande
NanoCap Groups - investeringsinriktning
2024-01-22 08:30:00
Pressmeddelande
28 kr per aktie - NanoCap publicerar preliminärt substansvärde för 2023-12-31
2024-01-16 08:55:00
Pressmeddelande
Preliminär omsättning för december 2023 inom industrisektorn
2024-01-15 16:00:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
Slutgiltigt utfall i i genomförd företrädesemission
2024-01-09 14:00:00
Pressmeddelande
VD brev januari 2024
2024-01-08 07:45:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
Preliminärt utfall i i genomförd företrädesemission
2024-01-04 16:30:00
Pressmeddelande
NanoCap Group informerar om att sista dag för teckning i företrädesemission är 4:e januari
2024-01-02 07:30:00
Pressmeddelande
NanoCap Group AB - idag inleds teckningstiden för bolagets företrädesemission
2023-12-18 09:20:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
Bolaget publicerar fullständiga villkor och anvisningar samt bolagspresentation
2023-12-15 14:10:00
Pressmeddelande
Verksamhetsuppdatering från NanoCap Groups verkställande direktör
2023-12-14 08:55:00
Pressmeddelande
Preliminär omsättning för november 2023 i dotterbolag inom industrisektorn
2023-12-06 17:28:25
Pressmeddelande Regulatoriskt
Kommunike från extra bolagsstämma
2023-12-05 15:20:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
NanoCap och dess före detta verkställande direktör i ömsesidigt överenskomna åtgärder för upphävande av tidigare teckningsförbindelse
2023-11-29 08:40:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
NanoCap Group AB tillsätter ny verkställande direktör
2023-11-22 18:00:00
Finansiell rapport Regulatoriskt
Kvartalsrapport tre 2023
2023-11-15 07:45:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
NanoCap justerar delar av finansiella mål
2023-11-15 07:28:00
Pressmeddelande
NanoCap Group AB substansvärde för oktober 2023 - 28 kr / aktie
2023-11-10 10:36:26
Pressmeddelande
NanoCap redovisar preliminär omsättning för dotterbolag inom industri för oktober 2023
2023-11-09 15:47:33
Pressmeddelande Regulatoriskt
Kallelse till extra bolagsstämma i NanoCap Group AB
2023-11-02 10:07:47
Pressmeddelande Regulatoriskt
NanoCap Group AB ställer in extra bolagsstämma som planerades att hållas 2023-11-01 och presenterar reviderat förslag om företrädesemission - samma teckningskurs men minskad storlek
2023-10-26 17:45:50
Pressmeddelande
NanoCap Group AB substansvärde för september 2023 - 30 kr / aktie
2023-10-23 09:43:53
Pressmeddelande
NanoCap redovisar preliminär omsättning för dotterbolag inom industri för september 2023
2023-10-09 10:55:25
Pressmeddelande Regulatoriskt
NanoCap Group erhåller teckningsförbindelse i den föreslagna företrädesemissionen
2023-10-04 11:21:49
Pressmeddelande Regulatoriskt
Kallelse till extra bolagsstämma i NanoCap Group AB
2023-09-28 20:07:11
Pressmeddelande Regulatoriskt
NanoCap Group erhåller teckningsförbindelse från VD i den föreslagna företrädesemissionen
2023-09-27 13:18:43
Pressmeddelande Regulatoriskt
NanoCap Group AB föreslår företrädesemission för att öka investeringstakten och tidigarelägger offentliggörandet av delårsrapport tre 2023
2023-09-20 17:30:00
Pressmeddelande
NanoCap Group AB substansvärde för augusti 2023 - 36 kr / aktie
2023-09-05 14:00:20
Pressmeddelande
NanoCap redovisar preliminär omsättning för dotterbolag inom industri för augusti 2023
2023-09-04 13:21:29
Pressmeddelande
NanoCap presenterar nytt initiativ för ökad synlighet
2023-08-31 15:26:22
Finansiell rapport Regulatoriskt
Kvartalsrapport två 2023
2023-08-25 06:30:00
Pressmeddelande
NanoCap och Raytelligence väljer att inte fortsätta förvärvsdiskussioner
2023-08-24 10:10:00
Pressmeddelande
NanoCap redovisar preliminär omsättning för dotterbolag inom industri för juli 2023
2023-08-09 09:26:04
Pressmeddelande
NanoCap Group AB substansvärde för juli 2023 - 36 kr / aktie
2023-08-04 14:09:18
Pressmeddelande
NanoCap ingår LOI med Raytelligence AB om att avyttra sin ägarandel i Pixelfox
2023-07-26 12:20:16
Pressmeddelande
Rättelse: NanoCap Group AB substansvärde för juni 2023 - 35 kr / aktie
2023-07-12 15:25:00
Pressmeddelande
NanoCap Group AB substansvärde för juni 2023 - 30 kr / aktie
2023-07-11 15:40:00
Pressmeddelande
NanoCap redovisar preliminär omsättning för dotterbolag inom industri för juni 2023
2023-07-11 07:15:00
Pressmeddelande
NanoCaps innehav M.O.B.A Network med deras senaste förvärv av Wargraphs S.A.S uppmärksammas i media
2023-06-15 17:23:15
Pressmeddelande Regulatoriskt
VD-uppdatering och upptagande av kreditfacilitet
2023-06-13 09:11:21
Pressmeddelande
NanoCap redovisar preliminär omsättning för dotterbolag inom industri för maj 2023
2023-06-08 14:35:03
Pressmeddelande
NanoCap Group AB substansvärde för maj 2023 - 35 kr / aktie
2023-06-08 10:59:24
Pressmeddelande
NanoCap och OptiMobile avbryter LOI avseende Pixelfox
2023-06-05 09:30:00
Finansiell rapport Regulatoriskt
Kvartalsrapport ett 2023
2023-05-30 07:30:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
Kommunike årsstämma
2023-05-25 09:53:44
Pressmeddelande Regulatoriskt
NanoCap senarelägger delårsrapport ett för 2023
2023-05-09 17:00:00
Pressmeddelande
NanoCap redovisar preliminär omsättning för dotterbolag inom industri för april 2023
2023-05-08 08:45:00
Pressmeddelande
NanoCap Group AB substansvärde för april 2023 - 37 kr / aktie
2023-05-05 10:06:56
Pressmeddelande
Flaggning
2023-05-02 12:58:27
Regulatoriskt
Årsredovisning 2022
2023-04-26 09:55:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
Kallelse till årsstämma i NanoCap Group AB (publ)
2023-04-20 17:00:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
Styrelsen föreslår avstämningsdag för utdelning till 4 september 2023
2023-04-20 16:55:00
Pressmeddelande
NanoCap ingår LOI med OptiMobile om att avyttra sin ägarandel i Pixelfox
2023-04-18 18:15:00
Pressmeddelande
NanoCap Group AB substansvärde för mars 2023 - 34 kr / aktie
2023-04-11 06:00:00
Pressmeddelande
NanoCap redovisar preliminär omsättning för dotterbolag inom industri för mars 2023
2023-04-06 08:45:00
Pressmeddelande
Idag inleds handeln i NanoCap Group på Nasdaq First North Growth Market
2023-03-15 08:30:00
Pressmeddelande
NanoCap redovisar preliminär omsättning för dotterbolag inom industri för februari 2023
2023-03-07 14:30:00
Pressmeddelande
NanoCap Group AB substansvärde för februari 2023 - 41 kr / aktie
2023-03-06 17:00:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
NanoCap Group erhåller villkorat godkännande för listbyte till Nasdaq First North Growth Market i Stockholm
2023-02-28 18:45:00
Regulatoriskt
Bokslutskommunike 2022
2023-02-28 08:18:00
Pressmeddelande
NanoCap redovisar preliminär omsättning för dotterbolag inom industri för januari 2023
2023-02-06 16:05:00
Pressmeddelande
NanoCap Group AB substansvärde för januari 2023 - 48 kr / aktie
2023-02-03 07:00:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
NanoCap ansöker om att byta handelsplats till Nasdaq First North Growth Market
2023-01-31 15:00:00
Pressmeddelande
NanoCaps innehav M.O.B.A. Network`s aktie godkänns och tas upp för handel på OTCQX idag 25 januari
2023-01-25 15:30:00
Pressmeddelande
NanoCap Group AB substansvärde för december 2022 - 53 kr / aktie
2023-01-16 16:45:00
Pressmeddelande
NanoCap redovisar preliminär omsättning för dotterbolag inom industri för december 2022
2023-01-11 16:00:00
Pressmeddelande
NanoCaps innehav ANTCO. Investment Group AB har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM Nordic SME
2022-12-12 14:20:00
Pressmeddelande
NanoCap redovisar preliminär omsättning för dotterbolag november 2022
2022-12-07 09:00:00
Pressmeddelande
NanoCap Group AB substansvärde för november 2022 - 58 kr / aktie
2022-12-06 16:45:00
Pressmeddelande
NanoCap deltog på Stora Aktiedagen i Stockholm arrangerat av Aktiespararna
2022-12-01 11:00:00
Pressmeddelande
NanoCaps innehav MyFirstApp Group ingår avtal om att avyttra sin verksamhet till ObsteCare
2022-11-25 19:20:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
Kommunike extra bolagsstämma
2022-11-22 12:45:00
Finansiell rapport Regulatoriskt
Delårsrapport tre 2022
2022-11-21 18:05:00
Finansiell rapport Regulatoriskt
Interim report three 2022
2022-11-21 18:05:00
Pressmeddelande
NanoCap redovisar preliminär omsättning för dotterbolag oktober 2022
2022-11-08 13:20:00
Pressmeddelande
NanoCap Group AB substansvärde för oktober 2022 - 47 kr / aktie
2022-11-03 09:15:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
Kallelse till extra bolagsstämma i NanoCap Group AB
2022-11-02 19:47:26
Pressmeddelande
NanoCap slutför och ingår avtal att avyttra W & IT Solutions
2022-11-02 19:46:00
Pressmeddelande
NanoCap avser att ingå avtal om att avyttra W & IT Solutions
2022-10-30 12:50:00
Pressmeddelande
NanoCaps innehav MyFirstApp Group ingår avsiktsförklaring om att avyttra sin verksamhet till ObsteCare
2022-10-17 22:00:00
Pressmeddelande
NanoCap redovisar preliminär omsättning för dotterbolag september 2022
2022-10-06 08:00:00
Pressmeddelande
NanoCap Group AB substansvärde för september 2022 - 47 kr / aktie
2022-10-06 05:00:00
Pressmeddelande
Lägesuppdatering för kvartal tre 2022
2022-10-03 13:19:31
Pressmeddelande
NanoCaps innehav ANTCO. förvärvar minoritet i Lawly och utökar sitt ägande i Vakanta
2022-09-30 16:00:00
Pressmeddelande
NanoCaps innehav ANTCO. ökar sitt ägande i LeaseOnline
2022-09-14 14:20:00
Pressmeddelande
Flaggning
2022-09-12 05:55:00