Investor relations
Press releases and news

Pressmeddelande Regulatoriskt
NanoCap och dess före detta verkställande direktör i ömsesidigt överenskomna åtgärder för upphävande av tidigare teckningsförbindelse
2023-11-29 09:40:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
NanoCap Group AB tillsätter ny verkställande direktör
2023-11-22 19:00:00
Finansiell rapport Regulatoriskt
Kvartalsrapport tre 2023
2023-11-15 08:45:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
NanoCap justerar delar av finansiella mål
2023-11-15 08:28:00
Pressmeddelande
NanoCap Group AB substansvärde för oktober 2023 - 28 kr / aktie
2023-11-10 11:36:26
Pressmeddelande
NanoCap redovisar preliminär omsättning för dotterbolag inom industri för oktober 2023
2023-11-09 16:47:33
Pressmeddelande Regulatoriskt
Kallelse till extra bolagsstämma i NanoCap Group AB
2023-11-02 11:07:47
Pressmeddelande Regulatoriskt
NanoCap Group AB ställer in extra bolagsstämma som planerades att hållas 2023-11-01 och presenterar reviderat förslag om företrädesemission - samma teckningskurs men minskad storlek
2023-10-26 18:45:50
Pressmeddelande
NanoCap Group AB substansvärde för september 2023 - 30 kr / aktie
2023-10-23 10:43:53
Pressmeddelande
NanoCap redovisar preliminär omsättning för dotterbolag inom industri för september 2023
2023-10-09 11:55:25
Pressmeddelande Regulatoriskt
NanoCap Group erhåller teckningsförbindelse i den föreslagna företrädesemissionen
2023-10-04 12:21:49
Pressmeddelande Regulatoriskt
Kallelse till extra bolagsstämma i NanoCap Group AB
2023-09-28 21:07:11
Pressmeddelande Regulatoriskt
NanoCap Group erhåller teckningsförbindelse från VD i den föreslagna företrädesemissionen
2023-09-27 14:18:43
Pressmeddelande Regulatoriskt
NanoCap Group AB föreslår företrädesemission för att öka investeringstakten och tidigarelägger offentliggörandet av delårsrapport tre 2023
2023-09-20 18:30:00
Pressmeddelande
NanoCap Group AB substansvärde för augusti 2023 - 36 kr / aktie
2023-09-05 15:00:20
Pressmeddelande
NanoCap redovisar preliminär omsättning för dotterbolag inom industri för augusti 2023
2023-09-04 14:21:29
Pressmeddelande
NanoCap presenterar nytt initiativ för ökad synlighet
2023-08-31 16:26:22
Finansiell rapport Regulatoriskt
Kvartalsrapport två 2023
2023-08-25 07:30:00
Pressmeddelande
NanoCap och Raytelligence väljer att inte fortsätta förvärvsdiskussioner
2023-08-24 11:10:00
Pressmeddelande
NanoCap redovisar preliminär omsättning för dotterbolag inom industri för juli 2023
2023-08-09 10:26:04
Pressmeddelande
NanoCap Group AB substansvärde för juli 2023 - 36 kr / aktie
2023-08-04 15:09:18
Pressmeddelande
NanoCap ingår LOI med Raytelligence AB om att avyttra sin ägarandel i Pixelfox
2023-07-26 13:20:16
Pressmeddelande
Rättelse: NanoCap Group AB substansvärde för juni 2023 - 35 kr / aktie
2023-07-12 16:25:00
Pressmeddelande
NanoCap Group AB substansvärde för juni 2023 - 30 kr / aktie
2023-07-11 16:40:00
Pressmeddelande
NanoCap redovisar preliminär omsättning för dotterbolag inom industri för juni 2023
2023-07-11 08:15:00
Pressmeddelande
NanoCaps innehav M.O.B.A Network med deras senaste förvärv av Wargraphs S.A.S uppmärksammas i media
2023-06-15 18:23:15
Pressmeddelande Regulatoriskt
VD-uppdatering och upptagande av kreditfacilitet
2023-06-13 10:11:21
Pressmeddelande
NanoCap redovisar preliminär omsättning för dotterbolag inom industri för maj 2023
2023-06-08 15:35:03
Pressmeddelande
NanoCap Group AB substansvärde för maj 2023 - 35 kr / aktie
2023-06-08 11:59:24
Pressmeddelande
NanoCap och OptiMobile avbryter LOI avseende Pixelfox
2023-06-05 10:30:00
Finansiell rapport Regulatoriskt
Kvartalsrapport ett 2023
2023-05-30 08:30:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
Kommunike årsstämma
2023-05-25 10:53:44
Pressmeddelande Regulatoriskt
NanoCap senarelägger delårsrapport ett för 2023
2023-05-09 18:00:00
Pressmeddelande
NanoCap redovisar preliminär omsättning för dotterbolag inom industri för april 2023
2023-05-08 09:45:00
Pressmeddelande
NanoCap Group AB substansvärde för april 2023 - 37 kr / aktie
2023-05-05 11:06:56
Pressmeddelande
Flaggning
2023-05-02 13:58:27
Regulatoriskt
Årsredovisning 2022
2023-04-26 10:55:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
Kallelse till årsstämma i NanoCap Group AB (publ)
2023-04-20 18:00:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
Styrelsen föreslår avstämningsdag för utdelning till 4 september 2023
2023-04-20 17:55:00
Pressmeddelande
NanoCap ingår LOI med OptiMobile om att avyttra sin ägarandel i Pixelfox
2023-04-18 19:15:00
Pressmeddelande
NanoCap Group AB substansvärde för mars 2023 - 34 kr / aktie
2023-04-11 07:00:00
Pressmeddelande
NanoCap redovisar preliminär omsättning för dotterbolag inom industri för mars 2023
2023-04-06 09:45:00
Pressmeddelande
Idag inleds handeln i NanoCap Group på Nasdaq First North Growth Market
2023-03-15 09:30:00
Pressmeddelande
NanoCap redovisar preliminär omsättning för dotterbolag inom industri för februari 2023
2023-03-07 15:30:00
Pressmeddelande
NanoCap Group AB substansvärde för februari 2023 - 41 kr / aktie
2023-03-06 18:00:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
NanoCap Group erhåller villkorat godkännande för listbyte till Nasdaq First North Growth Market i Stockholm
2023-02-28 19:45:00
Regulatoriskt
Bokslutskommunike 2022
2023-02-28 09:18:00
Pressmeddelande
NanoCap redovisar preliminär omsättning för dotterbolag inom industri för januari 2023
2023-02-06 17:05:00
Pressmeddelande
NanoCap Group AB substansvärde för januari 2023 - 48 kr / aktie
2023-02-03 08:00:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
NanoCap ansöker om att byta handelsplats till Nasdaq First North Growth Market
2023-01-31 16:00:00
Pressmeddelande
NanoCaps innehav M.O.B.A. Network`s aktie godkänns och tas upp för handel på OTCQX idag 25 januari
2023-01-25 16:30:00
Pressmeddelande
NanoCap Group AB substansvärde för december 2022 - 53 kr / aktie
2023-01-16 17:45:00
Pressmeddelande
NanoCap redovisar preliminär omsättning för dotterbolag inom industri för december 2022
2023-01-11 17:00:00
Pressmeddelande
NanoCaps innehav ANTCO. Investment Group AB har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM Nordic SME
2022-12-12 15:20:00
Pressmeddelande
NanoCap redovisar preliminär omsättning för dotterbolag november 2022
2022-12-07 10:00:00
Pressmeddelande
NanoCap Group AB substansvärde för november 2022 - 58 kr / aktie
2022-12-06 17:45:00
Pressmeddelande
NanoCap deltog på Stora Aktiedagen i Stockholm arrangerat av Aktiespararna
2022-12-01 12:00:00
Pressmeddelande
NanoCaps innehav MyFirstApp Group ingår avtal om att avyttra sin verksamhet till ObsteCare
2022-11-25 20:20:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
Kommunike extra bolagsstämma
2022-11-22 13:45:00
Finansiell rapport Regulatoriskt
Delårsrapport tre 2022
2022-11-21 19:05:00
Finansiell rapport Regulatoriskt
Interim report three 2022
2022-11-21 19:05:00
Pressmeddelande
NanoCap redovisar preliminär omsättning för dotterbolag oktober 2022
2022-11-08 14:20:00
Pressmeddelande
NanoCap Group AB substansvärde för oktober 2022 - 47 kr / aktie
2022-11-03 10:15:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
Kallelse till extra bolagsstämma i NanoCap Group AB
2022-11-02 20:47:26
Pressmeddelande
NanoCap slutför och ingår avtal att avyttra W & IT Solutions
2022-11-02 20:46:00
Pressmeddelande
NanoCap avser att ingå avtal om att avyttra W & IT Solutions
2022-10-30 13:50:00
Pressmeddelande
NanoCaps innehav MyFirstApp Group ingår avsiktsförklaring om att avyttra sin verksamhet till ObsteCare
2022-10-17 23:00:00
Pressmeddelande
NanoCap redovisar preliminär omsättning för dotterbolag september 2022
2022-10-06 09:00:00
Pressmeddelande
NanoCap Group AB substansvärde för september 2022 - 47 kr / aktie
2022-10-06 06:00:00
Pressmeddelande
Lägesuppdatering för kvartal tre 2022
2022-10-03 14:19:31
Pressmeddelande
NanoCaps innehav ANTCO. förvärvar minoritet i Lawly och utökar sitt ägande i Vakanta
2022-09-30 17:00:00
Pressmeddelande
NanoCaps innehav ANTCO. ökar sitt ägande i LeaseOnline
2022-09-14 15:20:00
Pressmeddelande
Flaggning
2022-09-12 06:55:00
Pressmeddelande
VD-uppdatering
2022-09-07 13:50:00
Pressmeddelande
NanoCap redovisar preliminär omsättning för dotterbolag augusti 2022
2022-09-07 08:50:00
Pressmeddelande
NanoCap Group AB substansvärde för augusti 2022 - 56 kr / aktie
2022-09-05 14:06:12
Pressmeddelande Regulatoriskt
Delårsrapport två 2022
2022-08-25 08:45:00
Pressmeddelande
NanoCap Group AB substansvärde för juli 2022 - 57 kr / aktie
2022-08-18 17:01:52
Pressmeddelande
NanoCap redovisar preliminär omsättning för dotterbolag juli 2022
2022-08-16 10:30:00
Pressmeddelande
NanoCaps innehav ANTCO. ingår avtal om att förvärva minoritetsandelar
2022-07-18 09:30:00
Pressmeddelande
NanoCap redovisar preliminär omsättning för dotterbolag juni 2022
2022-07-08 08:45:00
Pressmeddelande
NanoCaps innehav ANTCO. ingår avtal om att förvärva minoritetsandel i LeaseOnline
2022-07-06 15:15:00
Pressmeddelande
NanoCap Group AB substansvärde för juni 2022 - 63 kr / aktie
2022-07-06 08:45:00
Pressmeddelande
NanoCaps dotterbolag ingår avtal om att förvärva minoritetsandelar i onoterade techbolag från Aggregate Media
2022-06-13 12:01:37
Pressmeddelande
NanoCap redovisar preliminär omsättning för dotterbolag maj 2022
2022-06-09 08:50:00
Pressmeddelande
NanoCap Group AB substansvärde för maj 2022 - 62 kr / aktie
2022-06-02 15:00:00
Pressmeddelande
VD-uppdatering
2022-05-31 09:02:26
Pressmeddelande Regulatoriskt
Kommunike årsstämma NanoCap Group
2022-05-25 10:38:17
Pressmeddelande Regulatoriskt
NanoCap Group tillsätter ny verkställande direktör
2022-05-18 18:00:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
Delårsrappoprt ett 2022 NanoCap Group AB
2022-05-18 17:55:53
Pressmeddelande
NanoCap redovisar preliminär omsättning för dotterbolag april 2022
2022-05-06 14:15:00
Pressmeddelande
NanoCap Group AB substansvärde för april 2022 - kr / aktie
2022-05-03 14:30:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
NanoCap - årsredovisning komplettering
2022-04-25 11:20:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
NanoCap Group AB (publ) - årsredovisning för 2021
2022-04-25 11:00:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
Kallelse till årsstämma i NanoCap Group AB (publ)
2022-04-21 17:45:00
Pressmeddelande
NanoCap redovisar preliminär omsättning för dotterbolag mars 2022
2022-04-07 14:45:00
Pressmeddelande
NanoCap Group AB substansvärde för mars 2022 - 74 kr / aktie
2022-04-05 17:10:00
Pressmeddelande
NanoCap ska inleda investeringar inom nytt specifikt område; SaaS-applikationer för e-handel
2022-03-24 11:00:42
Pressmeddelande
NanoCap Group AB lämnar substansvärde för februari 2022
2022-03-08 11:35:00
Pressmeddelande
NanoCap redovisar preliminär omsättning för dotterbolag februari 2022
2022-03-07 11:40:00