Bolaget publicerar fullständiga villkor och anvisningar samt bolagspresentationStockholm, 2023-12-15
 

NanoCap publicerar härmed villkor och anvisningar på bolagets hemsida, se länk nedan. 

Vidare kommer en bolagspresentation finnas tillgänglig på bolagets hemsida, se länk nedan. 

Avslutningsvis hänvisar vi till tidigare publicerade rapporter och årsredovisningar tillgängliga på bolagets hemsida. 

Teckningssedlar utan företrädesrätt kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida från måndag 18 december 2023.

-Villkor och anvisningar  (https://nanocapgroup.com/storage/emission-december23/Nanocap-group-villkor-anvisningar.pdf)
-Bolagspresentation (https://nanocapgroup.com/storage/emission-december23/bolagspresentation-december-2023.pdf)
-NanoCapGroup - share issue (https://nanocapgroup.com/share-issue)
 

//
 

       
För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)nanocapgroup.com
www.nanocapgroup.com

 

NanoCap Group AB (publ)

NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering. NanoCap har som mål att vara delaktiga i målbolagets affärs- och strategiutveckling.

 

NanoCap Group AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Amudova AB är NanoCap Group ABs Certified Adviser. Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se.