Investor Relations

Financial calendar

Press releases Financial reports Financial calendar Board & Auditor Stock Contact
2021-05-27

Årsstämma 2021

2021-05-28

Delårsrapport ett för 2021

2021-05-31

Avstämningsdag för utdelning

2021-06-03

Utbetalning

2021-08-27

Delårsrapport två 2021

2021-11-26

Delårsrapport tre 2021