Investor Relations

Financial calendar

Press releases Financial reports Financial calendar Board & Auditor Stock & shareholders Articles of association Contact
2022-05-19

Delårsrapport ett 2022

2022-08-25

Delårsrapport två 2022

2022-11-25

Delårsrapport tre 2022

2022-05-25

Årsstämma 2022

- Årsredovisning
- Kallelse