Investor Relations

Financial Reports

Press releases Financial reports Financial calendar Board & Auditor Stock Contact
2022-05-18

Delårsrappoprt ett 2022 NanoCap Group AB

Vi befinner oss fortsatt i en svår tid där framtiden är mycket svår att sia om, därför är det...

Read more
2022-04-25

NanoCap - årsredovisning komplettering

Årsredovisning med revisionbeträtterlse...

Read more
2022-04-25

NanoCap Group AB (publ) - årsredovisning för 2021

Stockholm 2022-04-25. Se bilaga för årsredovisning för 2021....

Read more
2021-11-26

Delårsrapport tre 2021 med justerade långsiktga mål

Stockholm 2021-11-26 Bilagt finns fulltändigt fullständig rapport. VD ord med justerade långsikt...

Read more
2021-08-27

NEVI - delårsrapport 2 för 2021

Stockholm 2021-08-27 Fullständig rapport fins bilagd.  VD har ordet Kära aktieägare,  Substa...

Read more
2021-05-27

Kommunike årsstämma - beslut om utdelning

Stockholm 2021-05-27 Idag 2021-05-27 höll New Equity Venture International AB årsstämma. Samtliga...

Read more
2021-05-20

Delårsrapport ett 2021

Stockholm 2021-05-20 Fullständig rapport finns bilagd.  Då färdigställandet av rapporten gått...

Read more
2021-05-04

Årsredovisning för 2020

Stockholm 2021-05-04 Bilagt finns årsredovisning för 2020.   //   För mer information, konta...

Read more
2021-04-26

Kallelse till årsstämma i New Equity Venture International AB

Stockholm 2021-04-26 Aktieägarna i New Equity Venture International AB, org. nr. 556818-0300, kall...

Read more
2021-02-26

Bokslutskommuniké 2020

Stockholm 2020-02-26 Fullständig rapport fin bilagd. VD har ordet: Vid vår summering av 2020 känn...

Read more
2020-11-17

Delårsrapport tre 2020 - vinst och ökad tillväxt

Stockholm 2020-11-17 Rapporten finns i sin helthet bilagd. Kära aktieägare,  När jag skriver det...

Read more
2020-08-25

Delårsrapport två 2020 för NEVI

Stockholm 2020-08-25 Fullständig rapport finns bilagd.  Då färdigställandet av rapporten gått ...

Read more
2020-06-17

Kommunike från årsstämma i New Equity Venture International AB

Idag 2020-06-17 höll New Equity Venture International AB årsstämma. Följande materiella beslut f...

Read more
2020-05-28

Delårsrapport ett 2020

Stockholm 2020-05-28   Fullständig rapport finns bilgad.  VD har ordet Jag, mina medarbetare o...

Read more
2020-05-27

Årsredovisning för 2019

Read more
2020-05-07

Kallelse till årsstämma i New Equity Venture International AB

Stockholm 2020-05-07 Aktieägarna i New Equity Venture International AB, org. nr. 556818-0300, kalla...

Read more
2020-04-03

New Equity Venture International flyttar fram årsstämman

Stockholm 2020-04-03 Med anledning av den senaste tidens utveckling med spridningen av coronaviruse...

Read more
2020-02-20

Komplettering - NEVIs Bokslutskommuniké för 2019

Stockholm 2020-02-20 Komplettering avseende saknad MAR-etikett i "word version".  Fullständig ra...

Read more
2020-02-20

NEVIs Bokslutskommuniké för 2019

Stockholm 2020-02-20 Fullständig rapport finns bilagt.   Då färdigställandet av rapporten gåt...

Read more
2019-11-13

Delårsrapport tre för 2019

Stockholm 2019-11-13 Fullständig rapport finns bilagt.   Då färdigställandet av rapporten gåt...

Read more
2019-08-22

Delårsrapport två för 2019

Stockholm 2019-08-22 Fullständig rapport finns bilagt.  Då färdigställandet av rapporten gått...

Read more
2019-05-23

Kommuniké årsstämma

Stockholm 2019-05-23 Idag 2019-05-23 höll New Equity Venture International AB årsstämma. Följand...

Read more
2019-05-07

Kvartalsrapport ett 2019

Stockholm 2019-05-07 Fullständig rapport finns bilagt.  Då färdigställandet av rapporten gått...

Read more
2019-04-30

Årsredovisning

Read more
2019-04-17

Kallelse till årsstämma i New Equity Venture Int. AB

Stockholm 2019-04-17 Observera nytt datum, tidigare kommunicerat datum var 2019-05-21. Aktieägarna...

Read more
2019-02-28

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2018

För fullständig rapport se bilaga.  VD har ordet  2018 kan summeras som ett riktigt mellanår....

Read more
2019-02-19

Flytt av datum för bokslutskommuniké

Stockholm, 2019-02-19 NEVI kommer publicera bokslutskommunikén för 2018 2019-02-28 istället för...

Read more
2018-11-13

Delårsrapport perioden 2018-01-01 - 2018-09-30

Stockholm 2018-11-13 För fullständig rapport se länk nedan. Ordförande har ordet Tredje kvartal...

Read more
2018-11-12

Ändrat datum för publicering av delårsrapport

Stockholm 2018-11-12 New Equity Venture kommer publicera sin delårsrapport för de första nio må...

Read more
2018-08-22

Delårsrapport två 2018

(MSEK) Q2 2018 Q2 2017 H1 2018 H1 2017 Helår 2017 KONCERNEN TOTALA INTÄKTER 11,...

Read more
2018-05-17

Delårsrapport ett 2018

STOCKHOLM 2018-05-17 MSEK Q1 2018 Q1 2017 HELÅR 2017 KONCERNEN TOTA...

Read more
2018-04-17

Kommuniké från årsstämma

Stockholm 2018-04-17 Idag 2018-04-17 höll New Equity Venture International AB årsstämma. Stämma...

Read more
2018-04-03

Publicering av årsredovisning 2017

Stockholm 2018-04-03 I bolagets årsredovisning, se bilaga, har justeringar om ca 0,35 MSEK skett f...

Read more
2018-03-29

Styrelsens förslag till vissa dagordningspunkter för kommande årsstämma 2018-04-17

Stockholm 2018-03-29 New Equity Venture Int. AB (“Bolaget”) håller årsstämma 2018-04-17. Ned...

Read more
2018-03-12

Kallelse till årsstämma New Equity Venture Int AB

Read more
2018-02-22

Bokslutskommuniké 2017

Finansiell översikt: (MSEK) KONCERNEN Q4 2017 Q4 2016 Helår 2017 Helår 2016...

Read more
2017-11-16

Delårsrapport tre 2017

(MSEK) KONCERNEN  2017 2016-07-01 2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01 -...

Read more
2017-08-18

Halvårsrapport för tiden 2017-01-01 till 2017-06-30

Stockholm 2017-08-18 För fullständig rapport se bifogad fil.  Finansiella siffror i sammandrag....

Read more
2017-05-05

Delårsrapport ett 2017 NEVI

Stockholm 2017-05-05 För fullständig rapport se bilaga. VD har ordet När kvartal ett 2016 prese...

Read more
2017-04-19

Kommuniké från årsstämma 2017 i NEVI

Stockholm 2017-04-19 Igår 2017-04-18 höll NEVI årsstämma. Stämman beslöt enhälligt i samtlig...

Read more
2017-03-30

Publicering av förslag till årsstämma 2017-04-18

Stockholm 2017-03-30 New Equity Venture håller årsstämma 2017-04-18. Nedan publiceras styrelsens...

Read more
2017-03-29

Publicering av årsredovisning 2016

Stockholm 2017-03-29 Se bilaga.   För mer information, kontakta Bolaget på: VD Thomas Jansson ...

Read more
2017-03-16

Kallelse till årsstämma New Equity Venture Int AB

Read more
2017-02-06

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016

Stockholm 2017-02-06 För fullständig rapport, se bilaga. VD har ordet 2016 var resultatmässigt...

Read more
2016-10-27

Delårsrapport tre 2016

MODERBOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT Q3 2016 · Totala intäkter uppgick till 0 MSEK (0) · Rör...

Read more
2016-07-28

Halvårsrapport - 2016

Finansiell översikt och VD har ordet Koncernens finansiella Moderbolagets finansiell översikt ...

Read more
2016-04-19

Kvartalsrapport ett - 2016

(Se kvartalsrapport som bifogad pdf-fil) 2016-01-01 - 2016-03-31 Finansiell översikt Koncernens f...

Read more
2016-04-18

Flytt av delårsrapport ett för 2016 till 2016-04-19

Stockholm 2016-04-18 New Equity Venture kommer presentera sin delårsrapport ett 2016, 2016-04-19. ...

Read more
2016-04-12

Kommuniké från årsstämma i NEVI

Idag 2016-04-12 höll NEVI årsstämma. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter enligt styrel...

Read more
2016-03-24

Årsredovisning 2015

Se bifogad pdf för Årsredovisning 2015 Årsredovisning 2015...

Read more
2016-03-24

Styrelsens förslag till årsstämman 2016-04-12

Stockholm 2016-03-24 Styrelsens förslag presenteras enligt följande: 11. Fastställande av antal...

Read more
2016-03-09

Kallelse till årsstämma New Equity Venture Int AB

Aktieägarna i New Equity Venture International AB(publ) 556818-0300 kallas härmed till bolagsstäm...

Read more
2016-02-10

Bokslutskommuniké - 2015

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT HELÅR 2015          MODERBOLAGETS FINANSIELL ÖVERSIKT HEL...

Read more
2016-02-09

Flytt av bokslutskommuniké till 2016-02-10

New Equity Venture kommer presentera sin Bokslutskommuniké för 2015, 2016-02-10. Tidigare kommunic...

Read more
2015-11-05

Delårsrapport tre - 2015

Finansiell översikt koncernens finansiella översikt jan – sep 2015 Totala intäkter uppgick ti...

Read more
2015-08-17

Halvårsrapport ett - 2015

Styrelsen och verkställande direktören för New Equity Venture Int. AB (publ) avger härmed följa...

Read more
2015-05-05

Delårsrapport ett - 2015

Finansiell översikt Koncernens finansiella översikt kvartal ett 2015 Totala intäkter uppgick ti...

Read more
2015-05-04

Flytt av rapportdatum för delårsrapport ett 2015

New Equity Venture Int. AB kommer att presentera delårsrapport ett 2015-05-05. Tidigare kommunicera...

Read more