Investor relations
Financial reports

Finansiell rapport Regulatoriskt
Kvartalsrapport två 2023
2023-08-25 07:30:00
Finansiell rapport Regulatoriskt
Kvartalsrapport ett 2023
2023-05-30 08:30:00
Finansiell rapport Regulatoriskt
Delårsrapport tre 2022
2022-11-21 19:05:00
Finansiell rapport Regulatoriskt
Interim report three 2022
2022-11-21 19:05:00
Financial report Regulatoriskt
Bokslutskommunike 2022
2023-02-28 08:18:00
Financial report archive