Investor Relations

Financial Reports

Press releases Financial reports Financial calendar Board & Auditor Stock & shareholders Articles of association Contact
2022-11-21

Interim report three 2022

We have finished the third quarter of the year and live in continued uncertain times that bring high...

Read more
2022-11-21

Delårsrapport tre 2022

Vi har avslutat årets tredje kvartal och lever i fortsatt osäkra tider som medför högre volatili...

Read more
2022-09-07

NanoCap redovisar preliminär omsättning för dotterbolag augusti 2022

NanoCap-koncernen har erhållit preliminära försäljningssiffror från de ej noterade dotterbolage...

Read more
2022-09-05

NanoCap Group AB substansvärde för augusti 2022 - 56 kr / aktie

Stockholm...

Read more
2022-08-25

Delårsrapport två 2022

Kära aktieägare, Vi har nu avslutat årets andra kvartal som har varit en händelserik period dä...

Read more
2022-08-18

NanoCap Group AB substansvärde för juli 2022 - 57 kr / aktie

Stockholm...

Read more
2022-08-16

NanoCap redovisar preliminär omsättning för dotterbolag juli 2022

NanoCap-koncernen har erhållit preliminära försäljningssiffror från de ej noterade dotterbolage...

Read more
2022-07-08

NanoCap redovisar preliminär omsättning för dotterbolag juni 2022

NanoCap-koncernen har erhållit preliminära försäljningssiffror från de ej noterade dotterbolage...

Read more
2022-07-06

NanoCap Group AB substansvärde för juni 2022 - 63 kr / aktie

Stockholm...

Read more
2022-06-09

NanoCap redovisar preliminär omsättning för dotterbolag maj 2022

NanoCap-koncernen har erhållit preliminära försäljningssiffror från de ej noterade dotterbolage...

Read more
2022-06-02

NanoCap Group AB substansvärde för maj 2022 - 62 kr / aktie

Stockholm...

Read more
2022-05-18

Delårsrappoprt ett 2022 NanoCap Group AB

VD har ordet Kära aktieägare, Vi befinner oss fortsatt i en svår tid där framtiden är mycket...

Read more
2022-05-06

NanoCap redovisar preliminär omsättning för dotterbolag april 2022

NanoCap-koncernen har erhållit preliminära försäljningssiffror från de ej noterade dotterbolage...

Read more
2022-05-03

NanoCap Group AB substansvärde för april 2022 - kr / aktie

Stockholm...

Read more
2022-04-25

NanoCap Group AB (publ) - årsredovisning för 2021

Se bilaga för årsredovisning för 2021...

Read more
2022-04-25

NanoCap - årsredovisning komplettering

Årsredovisning med revisionbeträtterlse...

Read more
2022-04-07

NanoCap redovisar preliminär omsättning för dotterbolag mars 2022

NanoCap-koncernen har erhållit preliminära försäljningssiffror från de ej noterade dotterbolage...

Read more
2022-04-05

NanoCap Group AB substansvärde för mars 2022 - 74 kr / aktie

Stockholm...

Read more
2022-03-08

NanoCap Group AB lämnar substansvärde för februari 2022

Stockholm...

Read more
2022-03-07

NanoCap redovisar preliminär omsättning för dotterbolag februari 2022

NanoCap-koncernen har erhållit preliminära försäljningssiffror från de ej noterade dotterbolage...

Read more
2022-02-24

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2021 - förestår utdelning 0,25 kr per aktie

Härmed publicerar NanoCap Group sin bokuslutkommunike för 2021 samt styrelsens förslag till utdel...

Read more
2022-02-11

NanoCap redovisar preliminär omsättning för dotterbolag januari 2021

NanoCap-koncernen har erhållit preliminära försäljningssiffror från de ej noterade dotterbolage...

Read more
2022-02-02

NanoCap Group AB lämnar substansvärde för januari 2022

Stockholm...

Read more
2022-01-11

NanoCap redovisar preliminär omsättning för dotterbolag december 2021

NanoCap-koncernen har erhållit preliminära försäljningssiffror från de ej noterade dotterbolage...

Read more
2022-01-11

NanoCap lämnar substansvärde för utgången av 2021 (december), upp 55 %, samt uppdatering inför 2022

Stockholm...

Read more
2021-12-10

NanoCap redovisar preliminär omsättning för dotterbolag november 2021

NanoCap-koncernen har erhållit preliminära försäljningssiffror från de ej noterade dotterbolage...

Read more
2021-12-07

NanoCap:s substansvärde nov 2021 2021: 77 kr/aktie

Stockholm...

Read more
2021-11-26

Delårsrapport tre 2021 med justerade långsiktga mål

VD ord med justerade långsikta mål Återigen påvisar vi ett starkt kvartal, vi ökar substansvär...

Read more
2021-11-10

NEVI redovisar preliminär omsättning för dotterbolag oktober 2021

NEVI koncernen har erhållit preliminära försäljningssiffror från de ej noterade dotterbolagen* ...

Read more
2021-11-08

NEVI:s substansvärde okt 2021: 91 kr/aktie

Stockholm 2021-11-08 NEVI- utveckling substansvärde* 2021-10-31 380 MSEK 91 sek per aktie 2021-09-3...

Read more
2021-10-08

NEVI redovisar preliminär omsättning för dotterbolag september

NEVI koncernen har erhållit preliminära försäljningssiffror från de ej noterade dotterbolagen* ...

Read more
2021-10-04

NEVI:s substansvärde sep 2021 2021: 82 kr/aktie

Stockholm...

Read more
2021-09-06

NEVI redovisar preliminär omsättning för dotterbolag augusti 2021

NEVI koncernen har erhållit preliminära försäljningssiffror från de ej noterade dotterbolagen* ...

Read more
2021-09-02

NEVI:s substansvärde augusti 2021: 88 kr/aktie, breddar investeringspektrat

Stockholm...

Read more
2021-08-27

NEVI - delårsrapport 2 för 2021

VD har ordet Kära aktieägare, Substansvärdet uppgick till 64 kr per aktie vid periodens utgång ...

Read more
2021-08-11

NEVI redovisar preliminär omsättning för dotterbolag juli 2021

NEVI koncernen har erhållit preliminära försäljningssiffror från de ej noterade dotterbolagen* ...

Read more
2021-08-11

NEVI:s substansvärde juli 2021: 75 kr/aktie

NEVI- utveckling substansvärde* 2021-07-31 310 MSEK 75 sek per aktie2021-06-30 264 MSEK 64 sek per...

Read more
2021-07-08

NEVI redovisar preliminär omsättning för dotterbolag juni 2021

NEVI koncernen har erhållit preliminära försäljningssiffror från de ej noterade dotterbolagen* ...

Read more
2021-07-07

NEVI flaggning i Hubso

NEVI har sålt 13 000 000 aktier (á 1,45) i Hubso Group AB. Innehav efter försäljning 19 237 00...

Read more
2021-07-05

NEVI:s substansvärde juni 2021: 64 kr/aktie

Substansvärde juni 2021 uppgick till 64 sek per aktie. NEVI- utveckling substansvärde*2021-06-3...

Read more
2021-06-04

NEVI redovisar preliminär omsättning för dotterbolag maj 2021 - åter tillväxt

NEVI koncernen har erhållit preliminära försäljningssiffror från de ej noterade dotterbolagen* ...

Read more
2021-05-31

NEVI:s substansvärde maj 2021: 68 kr/aktie

NEVI- utveckling substansvärde*2021-05-31 283 MSEK 68 sek per aktie2021-04-30 337 MSEK 81 sek per a...

Read more
2021-05-26

NEVIs uppdaterar om innehav, innehav Mediacle rapporterar starkt

NEVI fortsätter utveckla portföljbolagen och vi skrivande stund har NEVI 14 innehav. Vi ser positi...

Read more
2021-05-20

Delårsrapport ett 2021

Fullständig rapport finns bilagd. Då färdigställandet av rapporten gått snabbare än förvän...

Read more
2021-05-17

NEVI redovisar preliminär omsättning för dotterbolag april 2021 - ökning

NEVI koncernen har erhållit preliminära omsättningssiffror för april 2021. Försäljningen uppgi...

Read more
2021-05-04

Årsredovisning för 2020

Bilagt finns årsredovisning för 2020...

Read more
2021-05-04

NEVI:s substansvärde april 2021: 81 kr/aktie - ökning 50 % under 2021

Substansvärde 2021-04-30 uppgick till 81 sek per aktie. NEVI- utveckling substansvärde*2021-0...

Read more
2021-04-26

NEVIs utdelning 0,38 öre per aktie

Styrelsen för NEVI beslutar att att lämna förslag om att dela ut 0,38 kr per aktie. Då Euroclea...

Read more
2021-04-26

Kallelse till årsstämma i New Equity Venture International AB

Aktieägarna i New Equity Venture International AB, org. nr. 556818-0300, kallas härmed till årsst...

Read more
2021-04-12

NEVI koncernen redovisar preliminär omsättning för kvartal ett 2021 - ökning 5,4 %

Den preliminära omsättningen för första kvartalet 2021 uppgår till 11,7 MSEK vilket ska jämfö...

Read more
2021-04-08

NEVI:s substansvärde mars 2021 67,55 kr - under perioden lämnade NEVI två innehav

NEVI- utveckling substansvärde*2021-03-31 281 MSEK 68 sek per aktie2021-02-28 268 MSEK 65 sek per a...

Read more
2021-03-08

Korrigering - Onoterat dotterbolag i NEVI-koncernen preliminär omsättning februari

Read more
2021-03-08

Onoterat dotterbolag i NEVI-koncernen preliminär omsättning februari

Read more
2021-03-03

NEVI:s substansvärde februari 2021 64,50 kr - ökning med 74,3 % över 12 månader

Substansvärde 2021-02-28 uppgick till 64,50 sek per aktie. Under februari ökade substansvärdet fr...

Read more
2021-02-26

Bokslutskommuniké 2020

Fullständig rapport fin bilagd. VD har ordet: Vid vår summering av 2020 känns det i stort som e...

Read more
2021-02-16

Onoterat dotterbolag i NEVI-koncernen visar fin tillväxt

NEVI fortsätter att, vid sidan av arbetet med den noterade portföljen, även arbeta hårt med utve...

Read more
2021-02-16

NEVIs styrelse framlägger förslag om utdelning

NEVI har långsiktigt byggt en stark finansiell ställning med en stabil balansräkning. I april 201...

Read more
2021-02-04

NEVI:s substansvärde ökar, uppgår till 54,37 sek per aktie, ökning med 36 % över tolv månader

NEVI fortsätter den dynamiska om-allokeringen av bolagets tillgångar med syfte att skapa ökat sub...

Read more
2021-02-02

NEVI koncernen redovisar preliminär omsättning för kvartal fyra 2020

Den preliminära omsättningen för fjärde kvartalet 2020 uppgår till 12,3 MSEK vilket ska jämfö...

Read more
2021-01-12

NEVI:s substansvärdet uppgår till 53 sek per aktie ökning med 35,9 % ökning 2020

Substansvärde 2020-12-31 uppgick till 53 sek per aktie, 2019-12-31 uppgick substansvärdet till 39 ...

Read more
2021-01-04

New Equity Ventures innehav per 2020-12-31

NEVIs innehav samt antal aktier per innehav 2020-12-31...

Read more