Preliminär omsättning för december 2023 inom industrisektornStockholm, 2024-01-15
NanoCap skriver för att ge dig en uppdatering om den preliminära omsättningen för december 2023 för vårt dotterbolag inom industrisektorn. För december 2023 uppgick omsättningen till 2,2 miljoner svenska kronor (MSEK). Det är viktigt att notera att detta siffermässigt representerar en nedgång jämfört med motsvarande månad föregående år, då omsättningen var 2,8 MSEK. Dock visar resultatet för december 2023 en positiv utveckling, med en vinst på 0,6 MSEK, jämfört med 0,4 MSEK under december 2022.
Jag vill också informera dig om en viktig förändring i hur vi kommer att rapportera våra försäljningssiffror framöver. I enlighet med vår strävan efter långsiktighet i beslut och mål, kommer NanoCap att övergå till att publicera preliminära försäljningssiffror på en kvartalsvis basis, istället för månadsvis som tidigare. Vi tror att detta kommer att ge en mer korrekt och relevant bild av vår verksamhet och dess utveckling över tid.
Vi anser att denna förändring i rapporteringsschemat är i linje med vår övergripande strategi och kommer att hjälpa oss att bättre fokusera på långsiktiga trender och möjligheter.
 

//
För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)nanocapgroup.com
www.nanocapgroup.com
NanoCap Group AB (publ)
NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering. NanoCap har som mål att vara delaktiga i målbolagets affärs- och strategiutveckling.
NanoCap Group AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Amudova AB är NanoCap Group ABs Certified Adviser.
Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se.