NanoCap redovisar preliminär omsättning för dotterbolag inom industri för februari 2023Stockholm 2023-03-07

NanoCap-koncernen har erhållit preliminära försäljningssiffror från dotterbolag inom industri för februari 2023. Försäljningen uppgick preliminärt till 3 MSEK (2,8 MSEK 2022*), en omsättningsökning om 7 procent.

*Justerat för avyttrade dotterbolag

// 

   
För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)nanocapgroup.com
www.nanocapgroup.com

 

NanoCap Group AB (publ)

NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering. NanoCap har som mål att vara delaktiga i målbolagets affärs- och strategiutveckling.