NanoCap Group AB tillsätter ny verkställande direktörStockholm, 2023-11-22

Styrelsen har vid sitt senaste sammanträde beslutat att förordna Thomas Jansson till verkställande direktör. Thomas Jansson tillträder befattningen med omedelbar verkan. Den föregående verkställande direktören kommer fortsättningsvis att engageras inom koncernen i nya arbetsfunktioner. Thomas Jansson innehar gedigen erfarenhet från verksamhet inom koncernen, innefattande flera olika befattningar, samt besitter kunskap inom områdena för noterade företagsmiljöer och bolagsstyrning.

//
   

       
För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)nanocapgroup.com
www.nanocapgroup.com

Ordförande: 

km@nanocapgroup.com

NanoCap Group AB (publ)

NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering. NanoCap har som mål att vara delaktiga i målbolagets affärs- och strategiutveckling.

NanoCap Group AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Amudova AB är NanoCap Group ABs Certified Adviser. Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se.