Preliminärt utfall i i genomförd företrädesemissionStockholm, 2024-01-04

 

NanoCap har erhållit preliminärt besked om teckning i den genomförda företrädesemissionen med sista teckningsdag 2024-01-04. 

Bolaget har erhållit teckning, inklusive teckningsåtagande till cirka 160 % vilket motsvarar cirka 13,6 MSEK. 

 

Bolaget kommer presentera fullständigt utfall samt tilldelning och fördelning av teckning med och utan företräde så snart det sammanställts, beräknas till senast 2024-01-09. Tilldelningsprinciper i emissionen finns redovisade i villkor och anvisningar. Observera att utfallet kan komma att justeras.  

//
 

Denna information är sådan information som NanoCap Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4:e januari 2024 - 16.30 CET.

För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)nanocapgroup.com
www.nanocapgroup.com

VD 

Thomas Jansson 

it@nanocapgroup.com

 

NanoCap Group AB (publ)

NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering. NanoCap har som mål att vara delaktiga i målbolagets affärs- och strategiutveckling.

 

NanoCap Group AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Amudova AB är NanoCap Group ABs Certified Adviser.
Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se.