NanoCap ansöker om att byta handelsplats till Nasdaq First North Growth MarketStockholm 2023-01-31

NanoCap Group AB (publ) (“NanoCap” eller “Bolaget”) har idag ansökt om godkännande för upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. NanoCaps aktier handlas idag på Spotlight Stock Market.

Styrelsen bedömer att ett byte av handelsplats för Bolagets aktier till Nasdaq First North Growth Market kommer att öka marknadens kännedom om Bolaget och underlätta för internationella investerare att bli aktieägare. 

NanoCap har idag en diversifierad portfölj av innehav och riktar primärt fokus på internationella tillväxtbolag. Ett upptagande av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market ger oss möjligheten till större igenkänningsfaktor och fler investeringsmöjligheter då vi riktar stort fokus mot den internationella marknaden.

Styrelsen har i samband med ansökan beslutat att skjuta fram publiceringen av bokslutskommunikèn för 2022 till den 28 februari 2023. Tidigare rapportdatum var 24 februari 2023.

Nasdaq First North Growth Market är Nasdaqs europeiska tillväxtmarknad, med samma legala status som Spotlight Stock Market, en multilateral handelsplats (s.k. MTF). Aktieägare i NanoCap kommer inte behöva vidta några åtgärder vid ett byte av handelsplats från Spotlight Stock Market. 

Amudova är rådgivare avseende planerat listbyte och Certified Adviser. Born Advokater är Bolagets legala rådgivare.

// 

   
För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140
ir(at)nanocapgroup.com
www.nanocapgroup.com

 

NanoCap Group AB (publ)

NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering. NanoCap har som mål att vara delaktiga i målbolagets affärs- och strategiutveckling.