Investor relations
Press releases and news

Pressmeddelande Regulatoriskt
Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2021 - förestår utdelning 0,25 kr per aktie
2022-02-24 17:00:00
Pressmeddelande
NanoCap redovisar preliminär omsättning för dotterbolag januari 2021
2022-02-11 10:20:00
Pressmeddelande
NanoCap Group AB lämnar substansvärde för januari 2022
2022-02-02 16:05:00
Pressmeddelande
NanoCap redovisar preliminär omsättning för dotterbolag december 2021
2022-01-11 15:45:00
Pressmeddelande
NanoCap lämnar substansvärde för utgången av 2021 (december), upp 55 %, samt uppdatering inför 2022
2022-01-11 07:30:00
Pressmeddelande
NanoCap Group AB kommenterar inför extra stämma i Ecore Group AB
2022-01-05 07:30:00
Pressmeddelande
NanoCap lämnar lägesuppdatering inför 2022
2021-12-28 08:00:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
NanoCap redovisar preliminär omsättning för dotterbolag november 2021
2021-12-10 15:57:22
Pressmeddelande Regulatoriskt
NanoCap Group AB information om avyttring av aktier
2021-12-10 14:43:52
Pressmeddelande
NanoCap:s substansvärde nov 2021 2021: 77 kr/aktie
2021-12-07 18:10:00
Pressmeddelande
Bolaget handlas från idag med namnet NanoCap Group AB (publ)
2021-11-30 10:30:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
Delårsrapport tre 2021 med justerade långsiktga mål
2021-11-26 07:55:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
NanoCap Group AB (publ) registrerat hos Bolagsverket
2021-11-22 16:19:26
Pressmeddelande
NANO:s dotterbolag fortsätter sitt omstruktureringsarbete
2021-11-19 12:08:19
Pressmeddelande Regulatoriskt
Kommunike extra stämma NanoCap Group AB (publ)
2021-11-11 11:32:54
Pressmeddelande
NEVI redovisar preliminär omsättning för dotterbolag oktober 2021
2021-11-10 11:53:17
Pressmeddelande
NEVI:s substansvärde okt 2021: 91 kr/aktie
2021-11-08 09:35:43
Pressmeddelande
NEVI redovisar preliminär omsättning för dotterbolag september
2021-10-08 12:31:49
Pressmeddelande Regulatoriskt
Kallelse till extra stämma
2021-10-04 17:45:00
Pressmeddelande
NEVI:s substansvärde sep 2021 2021: 82 kr/aktie
2021-10-04 16:55:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
Styrelsen kommer kalla till extra stämma
2021-09-29 18:15:00
Pressmeddelande
NEVIs tecknar samtliga teckningsoptioner (TO1) i Mandel Design AB
2021-09-15 16:30:00
Pressmeddelande
NEVI redovisar preliminär omsättning för dotterbolag augusti 2021
2021-09-06 15:38:26
Pressmeddelande
NEVI:s substansvärde augusti 2021: 88 kr/aktie, breddar investeringspektrat
2021-09-02 15:23:07
Pressmeddelande Regulatoriskt
NEVI - delårsrapport 2 för 2021
2021-08-27 07:10:00
Pressmeddelande
FÖRTYDLIGANDE - NEVI passerar 5 % av kapitalet i Empir Group
2021-08-27 07:09:00
Pressmeddelande
NEVI passerar 5 % av kapitalet i Empir Group
2021-08-26 17:18:50
Pressmeddelande
NEVI redovisar preliminär omsättning för dotterbolag juli 2021
2021-08-11 16:30:07
Pressmeddelande
NEVI:s substansvärde juli 2021: 75 kr/aktie
2021-08-11 07:00:00
Pressmeddelande
NEVI redovisar preliminär omsättning för dotterbolag juni 2021
2021-07-08 11:20:00
Pressmeddelande
NEVI flaggning i Hubso
2021-07-07 07:45:05
Pressmeddelande
NEVI:s substansvärde juni 2021: 64 kr/aktie
2021-07-05 07:35:00
Pressmeddelande
New Equity Ventures Internationals ABs "passiv" flaggning
2021-06-10 10:05:13
Pressmeddelande
NEVI:s substansvärde maj 2021: 68 kr/aktie
2021-06-08 16:54:37
Pressmeddelande
NEVI redovisar preliminär omsättning för dotterbolag maj 2021 - åter tillväxt
2021-06-07 16:33:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
Kommunike årsstämma - beslut om utdelning
2021-05-27 10:45:00
Pressmeddelande
NEVIs uppdaterar om innehav, innehav Mediacle rapporterar starkt
2021-05-26 09:14:40
Pressmeddelande
NEVI avser tilläggsinvestera
2021-05-20 09:45:49
Pressmeddelande Regulatoriskt
Delårsrapport ett 2021
2021-05-20 07:59:00
Pressmeddelande
NEVI redovisar preliminär omsättning för dotterbolag april 2021 - ökning
2021-05-17 14:27:21
Pressmeddelande Regulatoriskt
Årsredovisning för 2020
2021-05-04 15:04:46
Pressmeddelande
NEVI:s substansvärde april 2021: 81 kr/aktie - ökning 50 % under 2021
2021-05-04 11:55:05
Pressmeddelande
Kallelse till årsstämma i New Equity Venture International AB
2021-04-26 09:04:10
Pressmeddelande Regulatoriskt
NEVIs utdelning 0,38 öre per aktie
2021-04-26 09:03:26
Pressmeddelande Regulatoriskt
NEVI tilläggsinvesterar i befintligt innehav
2021-04-23 14:02:20
Pressmeddelande Regulatoriskt
NEVIs reviderar upp utdelningsförslag - extra utdelning - 0,125 - total 0,375 kr per aktie
2021-04-15 18:25:08
Pressmeddelande
NEVIs innehav JS Security godkänt för notering
2021-04-12 18:22:51
Pressmeddelande
NEVI koncernen redovisar preliminär omsättning för kvartal ett 2021 - ökning 5,4 %
2021-04-12 12:51:45
Pressmeddelande
NEVI:s substansvärde mars 2021 67,55 kr - under perioden lämnade NEVI två innehav
2021-04-08 10:37:53
Pressmeddelande
NEVI ökar innehav i CGIT och flaggar upp
2021-03-15 17:53:04
Pressmeddelande
Korrigering - Onoterat dotterbolag i NEVI-koncernen preliminär omsättning februari
2021-03-08 11:15:58
Pressmeddelande
Onoterat dotterbolag i NEVI-koncernen preliminär omsättning februari
2021-03-08 10:15:17
Pressmeddelande
NEVI uppdaterar kring innehavet JS Security
2021-03-05 16:58:33
Pressmeddelande
NEVI:s substansvärde februari 2021 64,50 kr - ökning med 74,3 % över 12 månader
2021-03-03 17:12:38
Pressmeddelande Regulatoriskt
Bokslutskommuniké 2020
2021-02-26 09:25:12
Pressmeddelande Regulatoriskt
NEVIs styrelse framlägger förslag om utdelning
2021-02-16 18:31:32
Pressmeddelande
Onoterat dotterbolag i NEVI-koncernen visar fin tillväxt
2021-02-16 15:13:42
Pressmeddelande
NEVI slutamorterar lån, 6,00 MSEK - skuldfri
2021-02-04 13:07:42
Pressmeddelande
NEVI:s substansvärde ökar, uppgår till 54,37 sek per aktie, ökning med 36 % över tolv månader
2021-02-04 12:13:39
Pressmeddelande
NEVI koncernen redovisar preliminär omsättning för kvartal fyra 2020
2021-02-02 13:05:48
Pressmeddelande
New Equity Venture Int. ingår lock-up med avseende innehav Game Chest Group
2021-01-29 16:29:08
Pressmeddelande
Uppdatering - New Equity Venture Int. flaggar om ägandeinnehavsförändring i Game Chest Group
2021-01-29 10:21:35
Pressmeddelande
New Equity Venture Int. flaggar om ägandeinnehavsförändring i Game Chest Group
2021-01-29 09:51:48
Pressmeddelande
NEVI:s substansvärdet uppgår till 53 sek per aktie ökning med 35,9 % ökning 2020
2021-01-12 19:06:45
Pressmeddelande
New Equity Ventures innehav per 2020-12-31
2021-01-04 18:30:00
Pressmeddelande
NEVI uppdaterar kring innehavet JS Security - Bolaget tilldelas miljöcertifikat från GleSYS AB
2020-12-30 13:47:00
Pressmeddelande
NEVI summerar året och belyser innehavet MOBA
2020-12-17 16:48:12
Pressmeddelande
Korrigerad: New Equity Ventures amorterar 3,00 MSEK
2020-12-14 12:34:55
Pressmeddelande
New Equity Ventures amoterar 3,00 MSEK
2020-12-14 12:15:10
Pressmeddelande
NEVI:s substansvärdet uppgår till 53 sek per aktie, 1:a jan 2020 40 sek per aktie
2020-12-03 15:36:28
Pressmeddelande
New Equity Venture Int. amorterar på lån
2020-11-23 18:30:00
Pressmeddelande
NEVI uppdaterar kring innehavet JS Security - ny order till större advokatbyrå
2020-11-20 11:28:43
Pressmeddelande Regulatoriskt
Delårsrapport tre 2020 - vinst och ökad tillväxt
2020-11-17 08:30:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
Flytt av datum för rapport avseende kvartal tre 2020
2020-11-16 16:40:10
Pressmeddelande
NEVI: substansvärdet ökade till 55 sek per aktie
2020-11-06 15:19:18
Pressmeddelande
NEVI uppdaterar om kapitalstruktur, amoterar lån 2,00 MSEK
2020-11-02 12:31:58
Pressmeddelande
New Equity Ventures informerar om cyber-säkerhetsbolaget JS Security
2020-10-26 12:55:00
Pressmeddelande
NEVI koncernen redovisar preliminär omsättning, tillväxt 21 % från kvartal två
2020-10-14 15:03:29
Pressmeddelande
New Equity Ventures substansvärde: 55 sek per aktier - sep 2020
2020-10-05 13:31:46
Pressmeddelande Regulatoriskt
New Equity Ventures substansvärde: 57 sek per aktier - augusti 2020
2020-09-02 09:59:43
Pressmeddelande Regulatoriskt
Delårsrapport två 2020 för NEVI
2020-08-25 11:44:44
Pressmeddelande
New Equity Ventures substansvärde juli 2020
2020-08-06 11:19:58
Pressmeddelande Regulatoriskt
NEVI lämnar uppdatering avseende preliminärt resultat för kvartal två 2020
2020-07-30 15:24:10
Pressmeddelande
New Equity Ventures International AB lämnar lägesuppdatering, nya kund till JS Security Tech
2020-07-29 07:47:00
Pressmeddelande
New Equity Ventures redovisar preliminär omsättning för kvartal två 2020
2020-07-15 07:56:00
Pressmeddelande
NEVIs innehav JS Security Technologies tar första order, med mera
2020-07-08 11:07:39
Pressmeddelande
New Equity Ventures lägesrapport & substansvärde juni 2020
2020-07-06 07:55:00
Pressmeddelande
New Equity Ventures uppdaterar kring kapitalstruktur, amoterar lån
2020-06-29 15:28:27
Pressmeddelande Regulatoriskt
Flaggning
2020-06-18 12:34:26
Pressmeddelande Regulatoriskt
Kommunike från årsstämma i New Equity Venture International AB
2020-06-17 12:04:23
Pressmeddelande
New Equity Ventures lägesrapport & substansvärde maj 2020
2020-06-04 12:44:38
Pressmeddelande Regulatoriskt
Delårsrapport ett 2020
2020-05-28 08:30:00
Pressmeddelande
New Equity Ventures Internationals ABs flaggning iApotek
2020-05-27 10:57:41
Pressmeddelande
Årsredovisning för 2019
2020-05-27 07:57:22
Pressmeddelande
Flytt av datum för rapport avseende kvartal ett 2020
2020-05-11 07:59:00
Pressmeddelande
Kallelse till årsstämma i New Equity Venture International AB
2020-05-07 12:08:49
Pressmeddelande
New Equity Ventures substansvärde april 2020
2020-05-04 13:48:06
Pressmeddelande
New Equity Ventures substansvärde mars 2020
2020-04-14 13:48:28
Pressmeddelande
Komplettering - New Equity Ventures redovisar preliminär omsättning för kvartal ett 2020
2020-04-08 16:09:59
Pressmeddelande Regulatoriskt
New Equity Ventures redovisar preliminär omsättning för kvartal ett 2020
2020-04-08 14:51:54