Investor relations
Press releases and news

Pressmeddelande Regulatoriskt
Delårsrapport två 2022
2022-08-25 07:45:00
Pressmeddelande
NanoCap Group AB substansvärde för juli 2022 - 57 kr / aktie
2022-08-18 16:01:52
Pressmeddelande
NanoCap redovisar preliminär omsättning för dotterbolag juli 2022
2022-08-16 09:30:00
Pressmeddelande
NanoCaps innehav ANTCO. ingår avtal om att förvärva minoritetsandelar
2022-07-18 08:30:00
Pressmeddelande
NanoCap redovisar preliminär omsättning för dotterbolag juni 2022
2022-07-08 07:45:00
Pressmeddelande
NanoCaps innehav ANTCO. ingår avtal om att förvärva minoritetsandel i LeaseOnline
2022-07-06 14:15:00
Pressmeddelande
NanoCap Group AB substansvärde för juni 2022 - 63 kr / aktie
2022-07-06 07:45:00
Pressmeddelande
NanoCaps dotterbolag ingår avtal om att förvärva minoritetsandelar i onoterade techbolag från Aggregate Media
2022-06-13 11:01:37
Pressmeddelande
NanoCap redovisar preliminär omsättning för dotterbolag maj 2022
2022-06-09 07:50:00
Pressmeddelande
NanoCap Group AB substansvärde för maj 2022 - 62 kr / aktie
2022-06-02 14:00:00
Pressmeddelande
VD-uppdatering
2022-05-31 08:02:26
Pressmeddelande Regulatoriskt
Kommunike årsstämma NanoCap Group
2022-05-25 09:38:17
Pressmeddelande Regulatoriskt
NanoCap Group tillsätter ny verkställande direktör
2022-05-18 17:00:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
Delårsrappoprt ett 2022 NanoCap Group AB
2022-05-18 16:55:53
Pressmeddelande
NanoCap redovisar preliminär omsättning för dotterbolag april 2022
2022-05-06 13:15:00
Pressmeddelande
NanoCap Group AB substansvärde för april 2022 - kr / aktie
2022-05-03 13:30:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
NanoCap - årsredovisning komplettering
2022-04-25 10:20:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
NanoCap Group AB (publ) - årsredovisning för 2021
2022-04-25 10:00:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
Kallelse till årsstämma i NanoCap Group AB (publ)
2022-04-21 16:45:00
Pressmeddelande
NanoCap redovisar preliminär omsättning för dotterbolag mars 2022
2022-04-07 13:45:00
Pressmeddelande
NanoCap Group AB substansvärde för mars 2022 - 74 kr / aktie
2022-04-05 16:10:00
Pressmeddelande
NanoCap ska inleda investeringar inom nytt specifikt område; SaaS-applikationer för e-handel
2022-03-24 10:00:42
Pressmeddelande
NanoCap Group AB lämnar substansvärde för februari 2022
2022-03-08 10:35:00
Pressmeddelande
NanoCap redovisar preliminär omsättning för dotterbolag februari 2022
2022-03-07 10:40:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2021 - förestår utdelning 0,25 kr per aktie
2022-02-24 16:00:00
Pressmeddelande
NanoCap redovisar preliminär omsättning för dotterbolag januari 2021
2022-02-11 09:20:00
Pressmeddelande
NanoCap Group AB lämnar substansvärde för januari 2022
2022-02-02 15:05:00
Pressmeddelande
NanoCap redovisar preliminär omsättning för dotterbolag december 2021
2022-01-11 14:45:00
Pressmeddelande
NanoCap lämnar substansvärde för utgången av 2021 (december), upp 55 %, samt uppdatering inför 2022
2022-01-11 06:30:00
Pressmeddelande
NanoCap Group AB kommenterar inför extra stämma i Ecore Group AB
2022-01-05 06:30:00
Pressmeddelande
NanoCap lämnar lägesuppdatering inför 2022
2021-12-28 07:00:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
NanoCap redovisar preliminär omsättning för dotterbolag november 2021
2021-12-10 14:57:22
Pressmeddelande Regulatoriskt
NanoCap Group AB information om avyttring av aktier
2021-12-10 13:43:52
Pressmeddelande
NanoCap:s substansvärde nov 2021 2021: 77 kr/aktie
2021-12-07 17:10:00
Pressmeddelande
Bolaget handlas från idag med namnet NanoCap Group AB (publ)
2021-11-30 09:30:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
Delårsrapport tre 2021 med justerade långsiktga mål
2021-11-26 06:55:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
NanoCap Group AB (publ) registrerat hos Bolagsverket
2021-11-22 15:19:26
Pressmeddelande
NANO:s dotterbolag fortsätter sitt omstruktureringsarbete
2021-11-19 11:08:19
Pressmeddelande Regulatoriskt
Kommunike extra stämma NanoCap Group AB (publ)
2021-11-11 10:32:54
Pressmeddelande
NEVI redovisar preliminär omsättning för dotterbolag oktober 2021
2021-11-10 10:53:17
Pressmeddelande
NEVI:s substansvärde okt 2021: 91 kr/aktie
2021-11-08 08:35:43
Pressmeddelande
NEVI redovisar preliminär omsättning för dotterbolag september
2021-10-08 11:31:49
Pressmeddelande Regulatoriskt
Kallelse till extra stämma
2021-10-04 16:45:00
Pressmeddelande
NEVI:s substansvärde sep 2021 2021: 82 kr/aktie
2021-10-04 15:55:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
Styrelsen kommer kalla till extra stämma
2021-09-29 17:15:00
Pressmeddelande
NEVIs tecknar samtliga teckningsoptioner (TO1) i Mandel Design AB
2021-09-15 15:30:00
Pressmeddelande
NEVI redovisar preliminär omsättning för dotterbolag augusti 2021
2021-09-06 14:38:26
Pressmeddelande
NEVI:s substansvärde augusti 2021: 88 kr/aktie, breddar investeringspektrat
2021-09-02 14:23:07
Pressmeddelande Regulatoriskt
NEVI - delårsrapport 2 för 2021
2021-08-27 06:10:00
Pressmeddelande
FÖRTYDLIGANDE - NEVI passerar 5 % av kapitalet i Empir Group
2021-08-27 06:09:00
Pressmeddelande
NEVI passerar 5 % av kapitalet i Empir Group
2021-08-26 16:18:50
Pressmeddelande
NEVI redovisar preliminär omsättning för dotterbolag juli 2021
2021-08-11 15:30:07
Pressmeddelande
NEVI:s substansvärde juli 2021: 75 kr/aktie
2021-08-11 06:00:00
Pressmeddelande
NEVI redovisar preliminär omsättning för dotterbolag juni 2021
2021-07-08 10:20:00
Pressmeddelande
NEVI flaggning i Hubso
2021-07-07 06:45:05
Pressmeddelande
NEVI:s substansvärde juni 2021: 64 kr/aktie
2021-07-05 06:35:00
Pressmeddelande
New Equity Ventures Internationals ABs "passiv" flaggning
2021-06-10 09:05:13
Pressmeddelande
NEVI:s substansvärde maj 2021: 68 kr/aktie
2021-06-08 15:54:37
Pressmeddelande
NEVI redovisar preliminär omsättning för dotterbolag maj 2021 - åter tillväxt
2021-06-07 15:33:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
Kommunike årsstämma - beslut om utdelning
2021-05-27 09:45:00
Pressmeddelande
NEVIs uppdaterar om innehav, innehav Mediacle rapporterar starkt
2021-05-26 08:14:40
Pressmeddelande
NEVI avser tilläggsinvestera
2021-05-20 08:45:49
Pressmeddelande Regulatoriskt
Delårsrapport ett 2021
2021-05-20 06:59:00
Pressmeddelande
NEVI redovisar preliminär omsättning för dotterbolag april 2021 - ökning
2021-05-17 13:27:21
Pressmeddelande Regulatoriskt
Årsredovisning för 2020
2021-05-04 14:04:46
Pressmeddelande
NEVI:s substansvärde april 2021: 81 kr/aktie - ökning 50 % under 2021
2021-05-04 10:55:05
Pressmeddelande
Kallelse till årsstämma i New Equity Venture International AB
2021-04-26 08:04:10
Pressmeddelande Regulatoriskt
NEVIs utdelning 0,38 öre per aktie
2021-04-26 08:03:26
Pressmeddelande Regulatoriskt
NEVI tilläggsinvesterar i befintligt innehav
2021-04-23 13:02:20
Pressmeddelande Regulatoriskt
NEVIs reviderar upp utdelningsförslag - extra utdelning - 0,125 - total 0,375 kr per aktie
2021-04-15 17:25:08
Pressmeddelande
NEVIs innehav JS Security godkänt för notering
2021-04-12 17:22:51
Pressmeddelande
NEVI koncernen redovisar preliminär omsättning för kvartal ett 2021 - ökning 5,4 %
2021-04-12 11:51:45
Pressmeddelande
NEVI:s substansvärde mars 2021 67,55 kr - under perioden lämnade NEVI två innehav
2021-04-08 09:37:53
Pressmeddelande
NEVI ökar innehav i CGIT och flaggar upp
2021-03-15 16:53:04
Pressmeddelande
Korrigering - Onoterat dotterbolag i NEVI-koncernen preliminär omsättning februari
2021-03-08 10:15:58
Pressmeddelande
Onoterat dotterbolag i NEVI-koncernen preliminär omsättning februari
2021-03-08 09:15:17
Pressmeddelande
NEVI uppdaterar kring innehavet JS Security
2021-03-05 15:58:33
Pressmeddelande
NEVI:s substansvärde februari 2021 64,50 kr - ökning med 74,3 % över 12 månader
2021-03-03 16:12:38
Pressmeddelande Regulatoriskt
Bokslutskommuniké 2020
2021-02-26 08:25:12
Pressmeddelande Regulatoriskt
NEVIs styrelse framlägger förslag om utdelning
2021-02-16 17:31:32
Pressmeddelande
Onoterat dotterbolag i NEVI-koncernen visar fin tillväxt
2021-02-16 14:13:42
Pressmeddelande
NEVI slutamorterar lån, 6,00 MSEK - skuldfri
2021-02-04 12:07:42
Pressmeddelande
NEVI:s substansvärde ökar, uppgår till 54,37 sek per aktie, ökning med 36 % över tolv månader
2021-02-04 11:13:39
Pressmeddelande
NEVI koncernen redovisar preliminär omsättning för kvartal fyra 2020
2021-02-02 12:05:48
Pressmeddelande
New Equity Venture Int. ingår lock-up med avseende innehav Game Chest Group
2021-01-29 15:29:08
Pressmeddelande
Uppdatering - New Equity Venture Int. flaggar om ägandeinnehavsförändring i Game Chest Group
2021-01-29 09:21:35
Pressmeddelande
New Equity Venture Int. flaggar om ägandeinnehavsförändring i Game Chest Group
2021-01-29 08:51:48
Pressmeddelande
NEVI:s substansvärdet uppgår till 53 sek per aktie ökning med 35,9 % ökning 2020
2021-01-12 18:06:45
Pressmeddelande
New Equity Ventures innehav per 2020-12-31
2021-01-04 17:30:00
Pressmeddelande
NEVI uppdaterar kring innehavet JS Security - Bolaget tilldelas miljöcertifikat från GleSYS AB
2020-12-30 12:47:00
Pressmeddelande
NEVI summerar året och belyser innehavet MOBA
2020-12-17 15:48:12
Pressmeddelande
Korrigerad: New Equity Ventures amorterar 3,00 MSEK
2020-12-14 11:34:55
Pressmeddelande
New Equity Ventures amoterar 3,00 MSEK
2020-12-14 11:15:10
Pressmeddelande
NEVI:s substansvärdet uppgår till 53 sek per aktie, 1:a jan 2020 40 sek per aktie
2020-12-03 14:36:28
Pressmeddelande
New Equity Venture Int. amorterar på lån
2020-11-23 17:30:00
Pressmeddelande
NEVI uppdaterar kring innehavet JS Security - ny order till större advokatbyrå
2020-11-20 10:28:43
Pressmeddelande Regulatoriskt
Delårsrapport tre 2020 - vinst och ökad tillväxt
2020-11-17 07:30:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
Flytt av datum för rapport avseende kvartal tre 2020
2020-11-16 15:40:10
Pressmeddelande
NEVI: substansvärdet ökade till 55 sek per aktie
2020-11-06 14:19:18
Pressmeddelande
NEVI uppdaterar om kapitalstruktur, amoterar lån 2,00 MSEK
2020-11-02 11:31:58