NanoCap Groups - investeringsinriktningStockholm, 2024-01-22

Efter den framgångsrikt genomförda emissionen och med nytt framför oss, inleder vi nu en målmedveten jakt på nya och attraktiva investeringsalternativ. Vår kontinuerliga marknadsanalys inriktar sig på potentiella tilläggsförvärv för vår industriverksamhet, samtidigt som vi systematiskt undersöker investeringsmöjligheter i tillväxtbolag.
Baserat på min tidigare period som verkställande direktör har jag likt då uppmärksammat ett särskilt intressant område: SaaS-lösningar associerade med e-handel. Denna sektor har sedan dess uppvisat betydande tillväxt under de senaste åren och erbjuder många möjligheter för investeringar eller samarbetsprojekt med kompetenta bolag och utvecklare för att skapa nya produkter.
Under det kommande kvartalet och året kommer vi åter fokusera på spelindustrin. NanoCap avser att genomföra en noggrann analys och bevakning av marknaden för kompletterande tjänster och produkter inom spelområdet. Det är emellertid viktigt att betona att NanoCap inte planerar att direkt investera i spelutveckling. Det ska även förtydligas att investeringar inom dessa segment sker på en internationell marknad och oftast utanför Sverige, detta helt i linje med internationaliseringen av NanoCap Group. 
Vi vill även framhäva att våra investeringar kan genomföras direkt i enskilda bolag eller i samverkan genom joint venture-bolag. Denna strategi syftar till att samla expertis och kapital för att maximera värdet inom varje specifikt område.
//
För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)nanocapgroup.com
www.nanocapgroup.com
NanoCap Group AB (publ)
NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering. NanoCap har som mål att vara delaktiga i målbolagets affärs- och strategiutveckling.
NanoCap Group AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Amudova AB är NanoCap Group ABs Certified Adviser.
Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se.