NanoCap - publicerar preliminärt substansvärde för 2024-01-31Stockholm, 2024-02-08
 

Substansvärdet per aktie uppgick till 19 kr per aktie 2024-01-31. Det ska observeras att antalet aktier ökat till 5,711,302 då bolagets företrädesemission under januari registrerats. 

Jag vill också informera dig om en viktig förändring i hur vi kommer att rapportera vårt substansvärde. I enlighet med vår strävan efter långsiktighet i beslut och mål, kommer NanoCap att övergå till att publicera preliminära substansvärde på kvartalsvis basis, istället för månadsvis som tidigare. Vi tror att detta kommer att ge en mer korrekt och relevant bild av vår verksamhet och dess utveckling över tid. Vi anser att denna förändring i rapporteringsschemat är i linje med vår övergripande strategi och kommer att hjälpa oss att bättre fokusera på långsiktiga trender och möjligheter.
 

*Substansvärde: tillgångar med avdrag för skulder och är preliminär. 

-Noterade innehav värderas till senaste avslut på avstämningsdag.

-Ej noterade innehav värderas till senast kända transaktionen. 

-Det ska observeras att de underliggande tillgångarna är volatila.

//
För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)nanocapgroup.com
www.nanocapgroup.com
NanoCap Group AB (publ)
NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering. NanoCap har som mål att vara delaktiga i målbolagets affärs- och strategiutveckling.
NanoCap Group AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Amudova AB är NanoCap Group ABs Certified Adviser.
Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se.