NanoCap och dess före detta verkställande direktör i ömsesidigt överenskomna åtgärder för upphävande av tidigare teckningsförbindelseStockholm, 2023-11-29

Styrelsen för NanoCap har i samråd med bolagets före detta verkställande direktör enats om att upphäva det tidigare avtalet om teckningsförbindelse som träffades mellan parterna den 27 september 2023. Detta åtagande, som initialt omfattade 1,5 miljoner svenska kronor (MSEK), har därmed formellt upphört. Beslutet, fattat i ömsesidig enighet, grundar sig på en grundlig övervägning av både bolagets och den tidigare verkställande direktörens intressen, och med beaktande av bolagets långsiktiga mål. Det kan belysas att tidigare verkställande direktören under en övergångsperiod fortsätter arbeta inom koncernen, innan nya utmaningar väntar.

Uppkomsten till det nu upphävda teckningsåtagandet kan härledas till NanoCaps kommande extra bolagsstämma, planerad att äga rum den 5:e december 2023. Syftet med denna stämma är att fatta beslut om en företrädesemission om cirka 8,6 MSEK, med en fastställd teckningskurs på 5,5 svenska kronor per aktie. Följande detta beslut kommer NanoCaps totala teckningsförbindelser att uppgå till 2,5 MSEK, en reducering från de tidigare kommunicerade 4,0 MSEK.

 

//
 

       
För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)nanocapgroup.com
www.nanocapgroup.com

Ordförande: 

km@nanocapgroup.com

NanoCap Group AB (publ)

NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering. NanoCap har som mål att vara delaktiga i målbolagets affärs- och strategiutveckling.

NanoCap Group AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Amudova AB är NanoCap Group ABs Certified Adviser. Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se.