NanoCap ingår LOI med Raytelligence AB om att avyttra sin ägarandel i PixelfoxStockholm 2023-07-26

NanoCap har idag ingått avsiktsförklaring om att avyttra sin ägarandel i Iron Branch PVC AB (“Bolaget”) som driver Shopify-lösningen Pixelfox till Raytelligence AB (publ) (“Raytelligence”). NanoCaps ägarandel uppgår till 12 procent av Bolaget. Indikerad köpeskilling för NanoCaps ägarandel uppgår till cirka 1,9 MSEK. Köpeskillingen kommer att erläggas genom nyemitterade aktier i Raytelligence och revers vid genomförd affär. Eventuell affär kommer inte att ha någon väsentlig finansiell inverkan på NanoCap.

// 

För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)nanocapgroup.com
www.nanocapgroup.com

 

NanoCap Group AB (publ)

NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering. NanoCap har som mål att vara delaktiga i målbolagets affärs- och strategiutveckling.

NanoCap Group AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Amudova AB är NanoCap Group ABs Certified Adviser. Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se.