Förvärvar aktier av serie-A i AIXIAStockholm 2024-06-01

NanoCap har idag förvärvat 4300 stycken aktier av serie A i AIXIA. Förvärvet av aktierna är helt i linje med vår strategi att långsiktigt äga över 10 % av rösterna i våra innehav, förvärvet ger också viss flexibilitet kapitalmässigt. Transaktionen har skett utanför marknaden till marknadsmässiga villkor. 

 

______________________________________

För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)nanocapgroup.com
www.nanocapgroup.com  

 

NanoCap Group AB (publ)

NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering. NanoCap har som mål att vara delaktiga i målbolagets affärs- och strategiutveckling.

 

NanoCap Group AB (publ) är listat på Nasdaq First North

orth Growth Market. Amudova AB är NanoCap Group ABs Certified Adviser.
Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se.