Idag inleds handeln i NanoCap Group på Nasdaq First North Growth MarketStockholm 2023-03-15

Idag, den 15 mars 2023, inleds handeln i NanoCap Group AB (publ) (”NanoCap”) på Nasdaq First North Growth Market. Aktien handlas under kortnamnet NANOC B och ISIN: SE0004020931.

NanoCap är ett investmentbolag som vill vara valet för investerare som efterfrågar en internationell portfölj av tillväxtbolag med stark egenföretagaranda. Vi har idag en diversifierad portfölj av innehav och riktar primärt fokus på internationella tillväxtbolag. Bytet till Nasdaq First North Growth Market är ett naturligt steg i bolagets utveckling och vi ser fram emot att finnas på en global plattform.

// 

   
För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)nanocapgroup.com
www.nanocapgroup.com

NanoCap Group AB (publ)

NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering. NanoCap har som mål att vara delaktiga i målbolagets affärs- och strategiutveckling.

NanoCap Group AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Amudova AB är NanoCap Group ABs Certified Adviser. Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se.