VD-uppdatering och upptagande av kreditfacilitetStockholm 2023-06-13

Arbetet på NanoCap fortsätter i högt tempo där vi regelbundet sourcar marknaden efter attraktiva investeringar och förvärv samt utveckling av våra innehav. Vi ser många möjligheter på marknaden i form av attraktiva förvärv, dels till våra befintliga innehav men även genom helt nya investeringar. 

Några av våra innehav som genomfört transaktioner under 2023 är  M.O.B.A Network, som förvärvade Wargraphs SAS, en ledande speltjänsteleverantör och utvecklare av spelapplikationer för spel som League of Legends, Teamfight Tactics och Legends of Runeterra. MyFirstApp Sweden har förvärvat 10Monkeys, en SaaS-tjänst som tillhandahåller inlärningstjänster främst inom matematik och som har företag, kommuner och skolor som kunder, främst inom Skandinavien men även i UK och Australien. ANTCO. Investment Group har genomfört 13 förvärv av andelar i spännande tillväxtbolag. 

För att ta tillvara på kommande förvärvsmöjligheter har NanoCap beslutat att uppta en kreditfacilitet om 2,5 MSEK från bolagets huvudägare BGF Foundation AB (“BGF”). Faciliteten löper med en årsränta på STIBOR + 6 procent på nyttjat belopp. Nyttjad kredit är löpande med tre månaders uppsägningstid. Vi kommer också att öppna upp möjligheten att ingå fler joint venture-samarbeten med externa investerare för att kunna dra nytta av vårt goda inflöde av investeringsmöjligheter.

// 

   
För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)nanocapgroup.com
www.nanocapgroup.com

 

NanoCap Group AB (publ)

NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering. NanoCap har som mål att vara delaktiga i målbolagets affärs- och strategiutveckling.

NanoCap Group AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Amudova AB är NanoCap Group ABs Certified Adviser. Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se.