NanoCap Group informerar om att sista dag för teckning i företrädesemission är 4:e januariStockholm, 2024-01-02

NanoCap Group vill börja det nya året med att påminna om att sista dag för teckning i pågående företrädesemission är 4 januari 2024.  

Emissionsbeloppet uppgår till cirka 8,6 mkr och tecknas till 5,5 kr per aktie. 

Teckningstiden inleddes 2023-12-18 och avslutas 2024-01-04.

För bolagspresentation och villkor och anvisningar se länkar nedan. 

Bolagspresentation (https://nanocapgroup.com/storage/emission-december23/bolagspresentation-december-2023.pdf)

Villkor & anvisningar (https://nanocapgroup.com/storage/emission-december23/Nanocap-group-villkor-anvisningar.pdf)

 

//
 

       
För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)nanocapgroup.com
www.nanocapgroup.com

 

NanoCap Group AB (publ)

NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering. NanoCap har som mål att vara delaktiga i målbolagets affärs- och strategiutveckling.

 

NanoCap Group AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Amudova AB är NanoCap Group ABs Certified Adviser. Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se.