NanoCap presenterar nytt initiativ för ökad synlighetStockholm 2023-08-31

NanoCap presenterar ett nytt initiativ om att publicera rörligt innehåll om bolagets innehav och prestationer. Detta i syfte att öka kännedom och synlighet för både NanoCap och bolagets innehav. 

Bolaget publicerar idag sin första produktion av detta initiativ för innehavet Mediacle Group AB som följer upp innehavets andra kvartalsrapport för 2023. Se videon här (https://youtu.be/Znw4SfhaFuw)

Samtliga produktioner kommer att publiceras på bolagets sociala kanaler framöver.

Linkedin:

https://www.linkedin.com/company/nanocap-group-ab-publ

Youtube: 

https://www.youtube.com/@NanoCapGroup

// 

För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)nanocapgroup.com
www.nanocapgroup.com

 

NanoCap Group AB (publ)

NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering. NanoCap har som mål att vara delaktiga i målbolagets affärs- och strategiutveckling.

NanoCap Group AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Amudova AB är NanoCap Group ABs Certified Adviser. Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se.