NanoCaps innehav M.O.B.A. Network`s aktie godkänns och tas upp för handel på OTCQX idag 25 januariStockholm, 2023-01-25

NanoCap Group AB (“NanoCap”) innehav M.O.B.A. Network AB ("M.O.B.A.") har godkänts att uppta aktiehandel på handelsplattformen OTCQX i USA, handeln i aktien på OTCQX startar idag 25 januari 2023. Handeln tas upp kl. 15:30.

OTCQX är en handelsplattform i USA som drivs av OTC Markets Group för värdepapper som inte är noterade på en nationell börs. Syftet med att uppta handel på OTCQX är att tillgodose ett allt större intresse från amerikanska investerare samt att öka tillgänglighet till den amerikanska kapitalmarknaden. M.O.B.A.s aktier kommer på OTCQX handlas under tickern “MOBNF”. Amerikanska investerare kan nu hitta aktuell finansiell information och realtidsinformation på nivå 2 för aktiehandel i M.O.B.A.-aktien på www.otcmarkets.com, www.otcmarkets.com/stock/MOBNF/overview

“Vi ser väldigt positivt på att M.O.B.A. väljer att ta steget till USA och möjliggöra handel i bolagets aktie för nordamerikanska investerare. Nordamerika utgör en vital del i M.O.B.A.`s verksamhet och marknad och vi ser med spänning fram emot att fortsätta följa deras utveckling och tillväxt. Vi vill passa på att berömma teamet och bolagets ledning till denna viktiga milstolpe”. - Christian Kronegård, VD, NanoCap Group

// 

   
För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)nanocapgroup.com
www.nanocapgroup.com

 

NanoCap Group AB (publ)

NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering. NanoCap har som mål att vara delaktiga i målbolagets affärs- och strategiutveckling.