Investor relations
Press releases and news

Pressmeddelande Regulatoriskt
NanoCap och dess före detta verkställande direktör i ömsesidigt överenskomna åtgärder för upphävande av tidigare teckningsförbindelse
2023-11-29 09:40:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
NanoCap Group AB tillsätter ny verkställande direktör
2023-11-22 19:00:00
Finansiell rapport Regulatoriskt
Kvartalsrapport tre 2023
2023-11-15 08:45:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
NanoCap justerar delar av finansiella mål
2023-11-15 08:28:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
Kallelse till extra bolagsstämma i NanoCap Group AB
2023-11-02 11:07:47
Pressmeddelande Regulatoriskt
NanoCap Group AB ställer in extra bolagsstämma som planerades att hållas 2023-11-01 och presenterar reviderat förslag om företrädesemission - samma teckningskurs men minskad storlek
2023-10-26 18:45:50
Pressmeddelande Regulatoriskt
NanoCap Group erhåller teckningsförbindelse i den föreslagna företrädesemissionen
2023-10-04 12:21:49
Pressmeddelande Regulatoriskt
Kallelse till extra bolagsstämma i NanoCap Group AB
2023-09-28 21:07:11
Pressmeddelande Regulatoriskt
NanoCap Group erhåller teckningsförbindelse från VD i den föreslagna företrädesemissionen
2023-09-27 14:18:43
Pressmeddelande Regulatoriskt
NanoCap Group AB föreslår företrädesemission för att öka investeringstakten och tidigarelägger offentliggörandet av delårsrapport tre 2023
2023-09-20 18:30:00
Finansiell rapport Regulatoriskt
Kvartalsrapport två 2023
2023-08-25 07:30:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
VD-uppdatering och upptagande av kreditfacilitet
2023-06-13 10:11:21
Finansiell rapport Regulatoriskt
Kvartalsrapport ett 2023
2023-05-30 08:30:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
Kommunike årsstämma
2023-05-25 10:53:44
Pressmeddelande Regulatoriskt
NanoCap senarelägger delårsrapport ett för 2023
2023-05-09 18:00:00
Regulatoriskt
Årsredovisning 2022
2023-04-26 10:55:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
Kallelse till årsstämma i NanoCap Group AB (publ)
2023-04-20 18:00:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
Styrelsen föreslår avstämningsdag för utdelning till 4 september 2023
2023-04-20 17:55:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
NanoCap Group erhåller villkorat godkännande för listbyte till Nasdaq First North Growth Market i Stockholm
2023-02-28 19:45:00
Regulatoriskt
Bokslutskommunike 2022
2023-02-28 09:18:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
NanoCap ansöker om att byta handelsplats till Nasdaq First North Growth Market
2023-01-31 16:00:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
Kommunike extra bolagsstämma
2022-11-22 13:45:00
Finansiell rapport Regulatoriskt
Delårsrapport tre 2022
2022-11-21 19:05:00
Finansiell rapport Regulatoriskt
Interim report three 2022
2022-11-21 19:05:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
Kallelse till extra bolagsstämma i NanoCap Group AB
2022-11-02 20:47:26
Pressmeddelande Regulatoriskt
Delårsrapport två 2022
2022-08-25 08:45:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
Kommunike årsstämma NanoCap Group
2022-05-25 10:38:17
Pressmeddelande Regulatoriskt
NanoCap Group tillsätter ny verkställande direktör
2022-05-18 18:00:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
Delårsrappoprt ett 2022 NanoCap Group AB
2022-05-18 17:55:53
Pressmeddelande Regulatoriskt
NanoCap - årsredovisning komplettering
2022-04-25 11:20:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
NanoCap Group AB (publ) - årsredovisning för 2021
2022-04-25 11:00:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
Kallelse till årsstämma i NanoCap Group AB (publ)
2022-04-21 17:45:00