Investor relations
Press releases and news

Pressmeddelande Regulatoriskt
Kommuniké från extra bolagsstämma
2024-03-15 09:55:00
Regulatoriskt
Rättelse: Bokslutskommuniké för 2023
2024-02-28 11:30:00
Regulatoriskt
Bokslutskommuniké för 2023
2024-02-28 08:00:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
Aktieägarna i NanoCap Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma
2024-02-07 21:48:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
Slutgiltigt utfall i i genomförd företrädesemission
2024-01-09 14:00:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
Preliminärt utfall i i genomförd företrädesemission
2024-01-04 16:30:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
Bolaget publicerar fullständiga villkor och anvisningar samt bolagspresentation
2023-12-15 14:10:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
Kommunike från extra bolagsstämma
2023-12-05 15:20:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
NanoCap och dess före detta verkställande direktör i ömsesidigt överenskomna åtgärder för upphävande av tidigare teckningsförbindelse
2023-11-29 08:40:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
NanoCap Group AB tillsätter ny verkställande direktör
2023-11-22 18:00:00
Finansiell rapport Regulatoriskt
Kvartalsrapport tre 2023
2023-11-15 07:45:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
NanoCap justerar delar av finansiella mål
2023-11-15 07:28:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
Kallelse till extra bolagsstämma i NanoCap Group AB
2023-11-02 10:07:47
Pressmeddelande Regulatoriskt
NanoCap Group AB ställer in extra bolagsstämma som planerades att hållas 2023-11-01 och presenterar reviderat förslag om företrädesemission - samma teckningskurs men minskad storlek
2023-10-26 17:45:50
Pressmeddelande Regulatoriskt
NanoCap Group erhåller teckningsförbindelse i den föreslagna företrädesemissionen
2023-10-04 11:21:49
Pressmeddelande Regulatoriskt
Kallelse till extra bolagsstämma i NanoCap Group AB
2023-09-28 20:07:11
Pressmeddelande Regulatoriskt
NanoCap Group erhåller teckningsförbindelse från VD i den föreslagna företrädesemissionen
2023-09-27 13:18:43
Pressmeddelande Regulatoriskt
NanoCap Group AB föreslår företrädesemission för att öka investeringstakten och tidigarelägger offentliggörandet av delårsrapport tre 2023
2023-09-20 17:30:00
Finansiell rapport Regulatoriskt
Kvartalsrapport två 2023
2023-08-25 06:30:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
VD-uppdatering och upptagande av kreditfacilitet
2023-06-13 09:11:21
Finansiell rapport Regulatoriskt
Kvartalsrapport ett 2023
2023-05-30 07:30:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
Kommunike årsstämma
2023-05-25 09:53:44
Pressmeddelande Regulatoriskt
NanoCap senarelägger delårsrapport ett för 2023
2023-05-09 17:00:00
Regulatoriskt
Årsredovisning 2022
2023-04-26 09:55:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
Kallelse till årsstämma i NanoCap Group AB (publ)
2023-04-20 17:00:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
Styrelsen föreslår avstämningsdag för utdelning till 4 september 2023
2023-04-20 16:55:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
NanoCap Group erhåller villkorat godkännande för listbyte till Nasdaq First North Growth Market i Stockholm
2023-02-28 18:45:00
Regulatoriskt
Bokslutskommunike 2022
2023-02-28 08:18:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
NanoCap ansöker om att byta handelsplats till Nasdaq First North Growth Market
2023-01-31 15:00:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
Kommunike extra bolagsstämma
2022-11-22 12:45:00
Finansiell rapport Regulatoriskt
Delårsrapport tre 2022
2022-11-21 18:05:00
Finansiell rapport Regulatoriskt
Interim report three 2022
2022-11-21 18:05:00
Pressmeddelande Regulatoriskt
Kallelse till extra bolagsstämma i NanoCap Group AB
2022-11-02 19:47:26
Pressmeddelande Regulatoriskt
Delårsrapport två 2022
2022-08-25 07:45:00