Slutgiltigt utfall i i genomförd företrädesemissionStockholm, 2024-01-09

NanoCap har erhållit slutgiltigt besked om teckning i den genomförda företrädesemissionen. 

Bolaget har erhållit teckning om 2 481 032 aktier (13,6 MSEK) vilket motsvarar cirka 160 % täckningsgrad. 

Företrädesemissionen tecknades enligt följande:
Totalt tecknades 2 481 032 aktier (13,6 MSEK). 

-1 244 595 stycken (A: 142221st & B: 1102374 st) aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, vilket motsvarar ca 80 % av emissionen.  

-1 236 437 (A: 20756 - B: 1215681) stycken aktier tecknades utan stöd av teckningsrätter.
Besked om tilldelning vid teckning utan stöd av teckningsrätter skickas till dem som tilldelats aktier via avräkningsnota, vilket sker omgående.
 

Emissionsbeloppet uppgår till 8 566 948,50 kr, varav 3,3 MSEK är kvittning av skuld, emissionskostnader beräknas uppgå till 0,2 MSEK. Nettolikvid uppgår därmed till cirka 5,1 MSEK. 

Efter att emissionen registrerats hos Bolagsverket kommer bolagets aktiekapital uppgå till 5 711 302 (4 153 675) SEK fördelat på 5 711 302 (4 153 675) aktier (A: 521 478 & B: 5 189 824).  

Handel med BTA beräknas pågå fram till den 31:a januari 2024.   

//
 

För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)nanocapgroup.com
www.nanocapgroup.com

 

NanoCap Group AB (publ)

NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering. NanoCap har som mål att vara delaktiga i målbolagets affärs- och strategiutveckling.

NanoCap Group AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Amudova AB är NanoCap Group ABs Certified Adviser.
Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se.