NanoCap Group erhåller teckningsförbindelse från VD i den föreslagna företrädesemissionen



Stockholm 2023-09-27

NanoCap Group AB (publ) (“NanoCap”) har erhållit teckningsförbindelse om 1,5 MSEK, direkt- och/eller indirekt genom bolag från VD, Christian Kronegård, att teckna aktier i den föreslagna företrädesemissionen. Bolaget arbetar aktivt med att ingå fler avtal om teckningsåtaganden.

// 

   
För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)nanocapgroup.com
www.nanocapgroup.com

NanoCap Group AB (publ)

NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering. NanoCap har som mål att vara delaktiga i målbolagets affärs- och strategiutveckling.

NanoCap Group AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Amudova AB är NanoCap Group ABs Certified Adviser. Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se.