NanoCap justerar delar av finansiella målStockholm 2023-11-15

Finansiella mål avseende omsättning 65-100 MSEK i dotterbolagen samt EBITDA-marginal i dotterbolagen om 10-15 procent kvarstår till 2025. Mot bakgrund av rådande omvärldsfaktorer har styrelsen i NanoCap beslutat att skjuta fram finansiella mål för 2025 till 2027 avseende att inneha tillgångar om 850-1250 MSEK.

Uppdaterade finansiella mål och prognoser för NanoCap lyder enligt nedan.

År 2025 är målet enligt följande: 

Omsätta 65-100 MSEK i dotterbolagen.

EBITDA-marginal dotterbolagen 10,0-15,0  procent.

År 2027 är målet att inneha tillgångar om 850-1250 MSEK.

Denna information är sådan information som NanoCap Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2023 07:28 CET.

// 

   
För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)nanocapgroup.com
www.nanocapgroup.com

NanoCap Group AB (publ)

NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering. NanoCap har som mål att vara delaktiga i målbolagets affärs- och strategiutveckling.

NanoCap Group AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Amudova AB är NanoCap Group ABs Certified Adviser. Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se.