NanoCap och OptiMobile avbryter LOI avseende PixelfoxStockholm 2023-06-05

Den 18 april 2023 ingick NanoCap avsiktsförklaring om att avyttra sin ägarandel om 12 procent i Iron Branch PVC AB som driver Shopify-lösningen Pixelfox till OptiMobile AB (publ) (“OptiMobile”). OptiMobile har nu beslutat att avbryta planerna på företagsrekonstruktion enligt PM: https://spotlightstockmarket.com/sv/market-overview/nyheter//nyhets-artikel?id=95594. 

Mot bakgrund av detta avbryts vidare förhandlingar mellan parterna. Som tidigare kommunicerats förväntades denna händelse inte ha någon väsentlig finansiell inverkan på NanoCap. Denna händelse påverkar inte Pixelfox och NanoCap förblir engagerat i att utforska framtida strategier och möjligheter för Pixelfox och dess utveckling.

// 

För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)nanocapgroup.com
www.nanocapgroup.com

 

NanoCap Group AB (publ)

NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering. NanoCap har som mål att vara delaktiga i målbolagets affärs- och strategiutveckling.

NanoCap Group AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Amudova AB är NanoCap Group ABs Certified Adviser. Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se.