NanoCap ingår LOI med OptiMobile om att avyttra sin ägarandel i PixelfoxStockholm 2023-04-18

NanoCap har idag ingått avsiktsförklaring om att avyttra sin ägarandel i Iron Branch PVC AB (“Bolaget”) som driver Shopify-lösningen Pixelfox till OptiMobile AB (publ) (“OptiMobile”). NanoCaps ägarandel uppgår till 12 procent av Bolaget. Indikerad köpeskilling för NanoCaps ägarandel uppgår till cirka 1,9 MSEK. Köpeskillingen kommer att erläggas genom 2 616 000 nyemitterade aktier i OptiMobile till en kurs om 0,10 kr per aktie och revers om 1 658 400 kr vid genomförd affär. Eventuell affär kommer inte att ha någon väsentlig finansiell inverkan på NanoCap.

// 

För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)nanocapgroup.com
www.nanocapgroup.com

 

NanoCap Group AB (publ)

NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering. NanoCap har som mål att vara delaktiga i målbolagets affärs- och strategiutveckling.

NanoCap Group AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Amudova AB är NanoCap Group ABs Certified Adviser. Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se.