NanoCap Group AB - idag inleds teckningstiden för bolagets företrädesemissionStockholm, 2023-12-18

Idag (2023-12-18) inleds teckningstiden för bolaget företrädesemission. 

Emissionsbeloppet uppgår till cirka 8,6 mkr och tecknas till 5,5 kr per aktie. 

Teckningstiden pågår under perioden 2023-12-18 - 2024-01-04.

Villkor & anvisningar (https://nanocapgroup.com/storage/emission-december23/Nanocap-group-villkor-anvisningar.pdf)

 

//
 

       
För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)nanocapgroup.com
www.nanocapgroup.com

Ordförande: 

km@nanocapgroup.com

NanoCap Group AB (publ)

NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering. NanoCap har som mål att vara delaktiga i målbolagets affärs- och strategiutveckling.

—--------

NanoCap Group AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Amudova AB är NanoCap Group ABs Certified Adviser. Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se.