Utfall antal nya aktier i Pixelfox relaterad till tilläggsköpeskillingStockholm 2024-04-11

NanoCap har erhållit information om att bolaget i enlighet med tidigare kommunicerad tilläggsköpeskilling erhåller 2 054 794 nya aktier i Pixelfox (1 500 000 kr / 0,73 kr (vwap)). För mer information avseende transaktionen se pm från 2024-06-07 & 2022-10-30.

 

______________________________________

För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)nanocapgroup.com
www.nanocapgroup.com  

 

NanoCap Group AB (publ)

NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering. NanoCap har som mål att vara delaktiga i målbolagets affärs- och strategiutveckling.

 

NanoCap Group AB (publ) är listat på Nasdaq First N

orth Growth Market. Amudova AB är NanoCap Group ABs Certified Adviser.
Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se.