NanoCap Group AB substansvärde för juni 2023 - 30 kr / aktieStockholm, 2023-07-11

NanoCaps- utveckling substansvärde* 

2023-06-30 145 MSEK 30 sek per aktie

2023-05-31 146 MSEK 35 sek per aktie

2023-04-30 155 MSEK 37 sek per aktie

2023-03-31 142 MSEK 34 sek per aktie

2023-02-28 169 MSEK 41 sek per aktie

2023-01-31 199 MSEK 48 sek per aktie

2022-12-31 218 MSEK 53 sek per aktie

2022-11-30 239 MSEK 58 sek per aktie

2022-10-31 197 MSEK 47 sek per aktie

2022-09-30 197 MSEK 47 sek per aktie

2022-08-31 233 MSEK 56 sek per aktie

2022-07-31 236 MSEK 57 sek per aktie

2022-06-30 262 MSEK 63 sek per aktie

 

2022-12-31 218 MSEK 53 sek per aktie

2021-12-31 340 MSEK 82 sek per aktie 

2020-12-31 221 MSEK 53 sek per aktie 

2019-12-31 161 MSEK 39 sek per aktie 

2018-12-31 162 MSEK 39 sek per aktie 

2017-12-31 109 MSEK 26 sek per aktie 

2016-12-31 105 MSEK 25 sek per aktie 

 

*Substansvärde: tillgångar med avdrag för skulder. 

-Noterade innehav värderas till senaste avslut på avstämningsdag. 

-Ej noterade innehav värderas till senast kända transaktionen. 

-Det ska observeras att de underliggande tillgångarna är volatila.

// 

   
För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)nanocapgroup.com
www.nanocapgroup.com

 

NanoCap Group AB (publ)

NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering. NanoCap har som mål att vara delaktiga i målbolagets affärs- och strategiutveckling.

NanoCap Group AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Amudova AB är NanoCap Group ABs Certified Adviser. Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se.