Preliminär omsättning för november 2023 i dotterbolag inom industrisektornStockholm, 2023-12-06

 

Vi vill härmed rapportera den preliminära omsättningen för november 2023 för vårt dotterbolag inom industrisektorn. Omsättningen i november uppgick till 3,0 miljoner svenska kronor (MSEK), vilket är i linje med omsättningen under oktober 2023. Detta representerar dock en nedgång jämfört med november 2022, då omsättningen var 4,5 MSEK.

Trots denna nedgång i omsättningen är vi glada att kunna meddela att resultatet efter skatt för november 2023 uppgick till 0,3 MSEK, vilket är det bästa månadsresultatet för året. Detta indikerar en stark underliggande prestation och effektivitetsförbättringar inom verksamheten.

Dessa siffror är ett bevis på vår kontinuerliga ansträngning för att stärka vår finansiella ställning och optimera vår drift, även i tider av marknadsutmaningar. Vi fortsätter att arbeta målmedvetet för att förbättra vår position och skapa värde för våra aktieägare.

 

//
 

       
För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)nanocapgroup.com
www.nanocapgroup.com

 

NanoCap Group AB (publ)

NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering. NanoCap har som mål att vara delaktiga i målbolagets affärs- och strategiutveckling.

NanoCap Group AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Amudova AB är NanoCap Group ABs Certified Adviser. Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se.