Verksamhetsuppdatering från NanoCap Groups verkställande direktörStockholm, 2023-12-14
Jag vill börja med att påminna om att vi genomför beslutat företrädesemission med början den 18 december 2023 och avslutas den 4 januari 2024. För övrig information kring villkor i emissionen hänvisar jag till pressmeddelande från 5:e december 2023  

Jag har nu varit VD i nästan en månad och ser med tillförsikt på de kommande kvartal och åren. Vi har som sagt en stabil balansräkning och trygg finansiering för det segment vi befinner oss i, investeringar och verksamheter inom NanoCap segmentet. Vi ska inte glömma att detta segmentet är det som tagit mest stryk under det senaste året, trots har NanoCap en stark balansräkning. Vi skulle kunna övervintra under en lång period, tills denna motiga, instabila och trögrörliga marknaden åter vänder upp, men det är inte min stil. Därför kommer den beslutade företrädesemissionen om ca 8,6 MSEK helt rätt i tiden. Med nytt kapital, kan vi välja att stanna kvar som ägare i de innehav vi tror på långsiktigt, samt vänta med att avyttra de bolag vi önskar lämna tills de åter är korrekt prissatta.
Vi ser idag att flertalet aktörer lämnar innehav för att överleva, det behöver inte vi göra, NanoCap är starka, och kommer via denna företrädesemission vara ännu starkare, emission kommer ge oss förutsättningar att genomföra offensiva investeringar i såväl befintliga som nya innehav för framtida värdetillväxt.
Mitt mål är att NanoCap under kommande kvartal och år ska genomföra flertalet investeringar inom nanocap segmentet. Jag ser framför mig två tydliga inriktningar; ett där vi genomför investeringar i tillväxtbolag inom segmenten SaaS-tjänster, applikationer och AI-produkter, helst via  JV-bolag där våra medinvesterare kan bidra med såväl kapital som expertis inom givet område. Dessutom ska vi också utveckla vår industrirörelse (som dotterbolag), målet är att skapa organiskt tillväxt i befintligt bolag, samtidigt som vi har som mål att genomföra tilläggsförvärv, även inom industri rörelsen kan vi genomföra investeringar via JV-bolag för att möjliggöra större förvärv. 

Avslutningsvis kommer vi tydligare inrikta oss mot tech-investeringar där ovan nämnda inriktningar (SaaS, Applikationer, AI) ingår och vi ska äga mellan 10-20 % av kapitalet långsiktigt, inom industri rörelsen ska vi äga över 50 % av rösterna.  
Med vänliga hälsningar

Thomas Jansson
 

//
      
För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)nanocapgroup.com
www.nanocapgroup.com

 

NanoCap Group AB (publ)

NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering. NanoCap har som mål att vara delaktiga i målbolagets affärs- och strategiutveckling.

 

NanoCap Group AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Amudova AB är NanoCap Group ABs Certified Adviser. Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se.