NanoCap ingår bindande åtagande om att avyttra samtliga aktier i Ayima mot nya aktier i WPTGStockholm 2024-02-20

White Pearl Technology Group AB (WPTG), noterat på Nasdaq First North, har idag offentliggjort ett övertagandebud av samtliga aktier i Ayima Group AB. NanoCap har genom ett bindande åtagande accepterat budet avseende sina aktier i Ayima Group AB och kommer till följd av transaktionen bli aktieägare i WPTG.   

NanoCaps nuvarande ägande i Ayima uppgår till ca 10 % av kapitalet (790 000 aktier av serie B) med ett sammanlagt värde om ca 1,3 MSEK (2024-02-19 - stängning). NanoCap kommer efter att transaktionen är genomförd äga 474 000 aktier i WPTG (4,84 2024-02-19 stängning).  

 

NanoCap har stor förhoppning att den nya bolagsgruppen kommer generera tillväxt och påvisa positiva resultat och därmed skapa värdetillväxt i NanoCaps portfölj. 

 

För mer information om transaktionen se:

White Pearl Technology Group (https://whitepearltech.com/)

Ayima Group (https://www.ayima.com/)

 

______________________________________

För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)nanocapgroup.com
www.nanocapgroup.com  

 

NanoCap Group AB (publ)

NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering. NanoCap har som mål att vara delaktiga i målbolagets affärs- och strategiutveckling.

 

NanoCap Group AB (publ) är listat på Nasdaq First N

orth Growth Market. Amudova AB är NanoCap Group ABs Certified Adviser.
Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se.