Utfall av tilläggsköpeskilling för avyttrat dotterbolag, kommunicerat 2022-10-30Stockholm 2024-03-07

 

NanoCap annonserade 2022-10-30 (länk pressmeddelande (https://nanocapgroup.com/release/A2BAC07B4D83966D)) försäljning av dotterbolag till PixelFox AB. I enlighet med ingånget förvärvsavtal har NanoCap erhållit information om att bolaget uppnått omsättning och resultat under 2023 som ger rätt till tilläggsköpeskilling om 1,5 MSEK. Tilläggsköpeskilling betalas med nyemitterade aktier i PixelFox. NanoCap kommer att erhålla information om antal aktier efter 20 mars 2024 (vwap 30 dagar efter Q4 rapport).   

 

______________________________________

För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)nanocapgroup.com
www.nanocapgroup.com  

 

NanoCap Group AB (publ)

NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering. NanoCap har som mål att vara delaktiga i målbolagets affärs- och strategiutveckling.

 

NanoCap Group AB (publ) är listat på Nasdaq First N

orth Growth Market. Amudova AB är NanoCap Group ABs Certified Adviser.
Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se.