Emission registered och sista dag för BTAEmission registered och sista dag för BTA 

Stockholm, 2024-01-23

NanoCaps emission är registrerad hos Bolagsverket. Bolagets aktiekapital uppgå nu till 5 711 302 (4 153 675) SEK fördelat på 5 711 302 (4 153 675) aktier (A: 521 478 & B: 5 189 824).  Sista dag för handel med BTA kommer vara 2024-01-26. Stoppdag hos Euroclear är 2024-01-30. Nyemitterade aktier beräknas bokas in på respektive depå/vp-konto den 1:a februari 2024.

 

NanoCap Group har anlitat Partner FK som emissionsinstitut i emissionen. 

 

//
 

För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)nanocapgroup.com
www.nanocapgroup.com

 

NanoCap Group AB (publ)

NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering. NanoCap har som mål att vara delaktiga i målbolagets affärs- och strategiutveckling.

NanoCap Group AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market. Amudova AB är NanoCap Group ABs Certified Adviser.
Tel: 08-546 017 58 E-mail: info@amudova.se.