NanoCaps dotterbolag ingår avtal om att förvärva minoritetsandelar i onoterade techbolag från Aggregate MediaStockholm 2022-06-13

NanoCaps helägda dotterbolag unät (“ANT Capital”) har idag ingått avtal att förvärva minoritetsandelar i åtta olika bolag, operativa inom Ecommerce, Marketplaces och Classifieds från Aggregate Media. Förvärvet ligger i linje med NanoCaps strategi att investera i tillväxtbolag inom techsektorn. ANT Capitals fokusområde kommer vara på investeringar av minoritetsandelar i onoterade techbolag. Nu kommer arbetet intensifieras för att sondera marknaden efter ytterligare förvärv och investeringspartners.

Köpeskillingen uppgår till 45 MSEK varav 30 MSEK betalas med nyemitterade aktier i ANT Capital och 15 MSEK via revers som kan konverteras från båda parter. NanoCap kommer initialt att äga ca 50 procent av kapitalet och ca 82 procent av rösterna i ANT Capital efter förvärvet. Initialt har förvärvet ingen väsentlig ekonomisk påverkan på koncernen.

ANT Capitals minoritetsandelar:

Wexthuset - (Wexthuset Sverige AB)

Babyface - (Babyface AB)

Packbud - (Packbud Nordic AB)

Vakanta - (Vakanta AB)

Mooova - (Mooova Technology AB)

Vetrik - (SoftVet AB)

myMOWO - (Virtual Gym Sweden AB)

Hollistay - (Hollistay AB)

Vi kommer inom kort återkomma med mer information om planering och strategi för ANT Capital.

//

          
För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)nanocapgroup.com
www.nanocapgroup.com

 

NanoCap Group AB (publ)

NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering. NanoCap har som mål att vara delaktiga i målbolagets affärs- och strategiutveckling.