NanoCaps innehav ANTCO. ingår avtal om att förvärva minoritetsandelarStockholm 2022-07-18

NanoCaps innehav ANTCO. Investment Group AB (publ) (“ANTCO.”) har ingått avtal att förvärva minoritetsandelar i L2 ROYALTY, Virtual Genetics & Claiton, operativa inom SaaS/Datakommunikation, fastigheter respektive SaaS-tjänster inom InsurTech, från Luca Di Stefano. Köpeskillingen uppgår till 360 TSEK som betalas med nyemitterade aktier i ANTCO. Utspädningen i ANTCO. uppgår till ca 0,6 procent. Förvärvet ligger i linje med bolagets strategi att investera i onoterade tillväxtbolag. Fortsatt fokus för ANTCO. kommer således att ligga på att genomföra fler förvärv samt bearbetning av potentiella investeringspartners.

ANTCO. innehav per idag är:

Claiton - (Claiton AB)

Virtual Genetics - (Virtual Genetics Förvaltning AB)

L2 ROYALTY - (L2 ROYALTY AB)

LeaseOnline - (LeaseOnline Sweden AB)

Wexthuset - (Wexthuset Sverige AB)

Babyface - (Babyface AB)

Packbud - (Packbud Nordic AB)

Vakanta - (Vakanta AB)

Mooova - (Mooova Technology AB)

Vetrik - (SoftVet AB)

myMOWO - (Virtual Gym Sweden AB)

Hollistay - (Hollistay AB)

//

För mer information, kontakta bolaget på:

Telefon: +46 (0)8-410 59 140

ir(at)nanocapgroup.com

www.nanocapgroup.com

NanoCap Group AB (publ)

NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering.