NanoCap deltog på Stora Aktiedagen i Stockholm arrangerat av AktiespararnaStockholm 2022-12-01

NanoCap presenterade igår bolaget på Stora Aktiedagen i Stockholm arrangerat av Aktiespararna. 

Se länk till presentationen: https://www.youtube.com/watch?v=K_X_7Z7OslM

 

// 

   
För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)nanocapgroup.com
www.nanocapgroup.com

 

NanoCap Group AB (publ)

NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering. NanoCap har som mål att vara delaktiga i målbolagets affärs- och strategiutveckling.