NanoCaps innehav ANTCO. Investment Group AB har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM Nordic SMEStockholm 2022-12-12

NanoCaps innehav ANTCO. Investment Group AB har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM Nordic SME. Första handelsdag är beräknad till den 19 december 2022.

Kort om ANTCO.

ANTCO. är ett investmentbolag med en långsiktig partnerskapstrategi som primärt investerar i onoterade bolag inom sektor med hög tillväxt och med Sverige som huvudmarknad. Med 17 innehav i sin portfölj erbjuder ANTCO. sina aktieägare en diversifierad och attraktiv investeringsmöjlighet. Avsikten är att använda noteringen som en plattform för fortsatt tillväxt. Ambitionen är att skapa en bred portfölj av bolag med stöd av en aktiv ägargrupp för att på så sätt skapa aktieägarvärde för ANTCOs aktieägare.

Noteringsbeslutet är villkorat av att ingen ny information framkommer som påverkar bolagets uppfyllelse av noteringskraven.

// 

   
För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)nanocapgroup.com
www.nanocapgroup.com

 

NanoCap Group AB (publ)

NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering. NanoCap har som mål att vara delaktiga i målbolagets affärs- och strategiutveckling.