NanoCap redovisar preliminär omsättning för dotterbolag inom industri för december 2022Stockholm 2023-01-11

NanoCap-koncernen har erhållit preliminära försäljningssiffror från dotterbolag inom industri för december 2022. Försäljningen uppgick preliminärt till 2,7 MSEK (2,4 MSEK 2021*), en omsättningsökning om 12,50 procent.

Preliminär försäljning från dotterbolag inom industri för 2022* uppgick till 39,7 MSEK, (28,3 MSEK 2021*) och (17,6 MSEK 2020*), en omsättningsökning om 125,57 procent från 2020 till 2022.

*Justerat för avyttrade dotterbolag

// 

   
För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)nanocapgroup.com
www.nanocapgroup.com

 

NanoCap Group AB (publ)

NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering. NanoCap har som mål att vara delaktiga i målbolagets affärs- och strategiutveckling.