VD-uppdateringStockholm 2022-09-07

Vår portfölj består idag av totalt 17 innehav varav 11 är noterade och 6 är onoterade. I led med de organisatoriska förändringar som vi genomförde under andra kvartalet har vi kunnat omallokera resurserna så att vi kan lägga mer fokus på våra helägda dotterbolag inom industri för att öka utvecklingstakten. Dessa bolag är en viktig del inom NanoCap som ska stärka oss som grupp samt bidra till våra finansiella mål. Helt enkelt kan en hög omsättning generera positivt resultat och kassaflöde till vår grupp vilket kommer kunna täcka centrala kostnader inom gruppen samt skapa långsiktigt värde.

Vi befinner oss i en fortsatt skakig omvärld där framtiden är oviss men vi arbetar stenhårt för att parera marknaden och nyttja de möjligheter som uppstår i tider som dessa. Förutom utveckling av befintliga innehav och nya investeringar ligger mitt fokus på ökad synlighet för att skapa större igenkänningsfaktor för NanoCap. Vi vill bli tydligare med vår vision om att vara valet för investerare som efterfrågar en internationell portfölj av tillväxtbolag med stark egenföretagaranda. Majoriteten av våra innehav arbetar idag globalt med deras produkter och tjänster såsom M.O.B.A, Mediacle, Ayima och Tourn med flera vilket skapar en bredare bas av intäktsströmmar. Några av dessa innehav är också ursprungligen från USA och U.K. 

Några innehav som jag vill passa på att lyfta fram lite extra är fortsatt M.O.B.A som levererade sitt starkaste kvartal två hittills och Mediacle som vände trenden och levererade ett starkt kvartal två efter att de fått ställa om till att fokusera i större utsträckning på B2B-segmentet på grund av regulatoriska förändringar i Europa som drabbat deras B2C-intäkter under kvartal fyra 2021 och kvartal ett 2022.

Vi brottas fortfarande idag med en stor substansrabatt där substansvärdet uppgick till 233 MSEK vilket motsvarar ett pris per aktie om 56 kr den 31 augusti. Genom ökad närvaro och synlighet samt fortsätta exekvera på vår strategi att investera i tillväxtbolag och jobba aktivt med våra dotterbolag hoppas vi på sikt att denna rabatt ska minskas.

På återhörande,

//

          
För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)nanocapgroup.com
www.nanocapgroup.com

 

NanoCap Group AB (publ)

NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering. NanoCap har som mål att vara delaktiga i målbolagets affärs- och strategiutveckling.