FlaggningStockholm 2022-09-12

NanoCap har sålt 4 389 653 aktier i HUBSO Group AB. NanoCap äger efter försäljning 13 910 347 st aktier vilket motsvarar 12,42 procent. Innehavet innan försäljningen uppgick till 18 300 000 st aktier motsvarande 16,34 procent.

//

          
För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)nanocapgroup.com
www.nanocapgroup.com

 

NanoCap Group AB (publ)

NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering. NanoCap har som mål att vara delaktiga i målbolagets affärs- och strategiutveckling.