NanoCap avser att ingå avtal om att avyttra W & IT SolutionsStockholm 2022-10-30

NanoCap avser att ingå avtal om att avyttra W & IT Solutions AB (“W&IT”) till Partytajm International AB (“Partytajm”). Indikerad köpeskilling uppgår till 3 MSEK och erläggs genom 2 500 000 nyemitterade aktier i Partytajm till ett pris om 1,2 kr per aktie. NanoCap kommer efter transaktionen äga ca 28 procent av Partytajm. Tilläggsköpeskilling kan utgå beroende på prestation under 2023 och 2024 om maximalt 3 MSEK och utgörs av aktier i Partytajm. Affären är villkorad av att extra bolagsstämma i Partytajm godkänner förvärvet. 

NanoCap ser positivt på stundande affär och att ingå i ett större sammanhang för att utveckla bolagets affär. NanoCaps långsiktiga strategi är att våra innehav ska växa i noterad miljö och tillsammans med Partytajm bedömer vi att W&IT kan ta ytterligare kliv i deras framtida utveckling.

//

 

För mer information, kontakta bolaget på:

Telefon: +46 (0)8-410 59 140

ir(at)nanocapgroup.com

www.nanocapgroup.com

 

NanoCap Group AB (publ)

NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering.