NanoCaps innehav ANTCO. förvärvar minoritet i Lawly och utökar sitt ägande i VakantaStockholm 2022-09-30

NanoCaps innehav ANTCO. Investment Group AB (publ) (“ANTCO.”) har idag ingått avtal att förvärva en minoritetsandel i Lawly och utökar sitt ägande i Vakanta. Köpeskillingen uppgår till totalt ca 6,1 MSEK (Lawly 3,5 MSEK och Vakanta 2,6 MSEK) som betalas med nyemitterade aktier i ANTCO. Förvärvet ligger i linje med bolagets strategi att investera i onoterade tillväxtbolag inom techsektorn. Fortsatt fokus för ANTCO. kommer således att ligga på att genomföra fler förvärv samt bearbetning av potentiella investeringspartners. Efter emissionen äger NanoCap ca 44% av kapitalet och 79% av rösterna i ANTCO. 

ANTCO. innehav per idag är:

Lawly - (Lawly AB)

Vakanta - (Vakanta AB)

LeaseOnline - (LeaseOnline Sweden AB)

Claiton - (Claiton AB)

Virtual Genetics - (Virtual Genetics Förvaltning AB)

L2 ROYALTY - (L2 ROYALTY AB)

Wexthuset - (Wexthuset Sverige AB)

Babyface - (Babyface AB)

Packbud - (Packbud Nordic AB)

Mooova - (Mooova Technology AB)

Vetrik - (SoftVet AB)

myMOWO - (Virtual Gym Sweden AB)

Hollistay - (Hollistay AB)

//

 

För mer information, kontakta bolaget på:

Telefon: +46 (0)8-410 59 140

ir(at)nanocapgroup.com

www.nanocapgroup.com

 

NanoCap Group AB (publ)

NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering.