NanoCap ska inleda investeringar inom nytt specifikt område; SaaS-applikationer för e-handelStockholm, 2022-03-24

 

NanoCap har identifeirat ett nytt investringsområde. Det avser investeringar av delar eller hela bolag och/eller teknikplattformar inom SaaS-applikationer för e-handelslösningar.  I takt med att bolag inom e-handelssystem såsom Shopify, WooCommerce etc. växer kraftigt uppkommer smarta lösningar för att optimera varje enskild handlare. Lösningarna utvecklas ofta globalt och löser enskilda problem för SME-bolag. NanoCap inleder nu en en intensifiering av marknadssök med förhoppning att göra första investering inom detta område under 2022. Samtidigt söker NanoCap i aktiv partners för kapitalisering, kompetens och vidareutveckling av detta specifika område. 

//
   

       
För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)nanocapgroup.com
www.nanocapgroup.com

NanoCap Group AB (publ)

NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering. NanoCap har som mål att vara delaktiga i målbolagets affärs- och strategiutveckling.