NanoCaps innehav ANTCO. ökar sitt ägande i LeaseOnlineStockholm 2022-09-14

NanoCaps innehav ANTCO. Investment Group AB (publ) (“ANTCO.”) har ingått avtal att förvärva ytterligare en minoritetsandel i LeaseOnline från Padre AB. Köpeskillingen uppgår till drygt 0,1 MSEK som betalas med nyemitterade aktier i ANTCO. Förvärvet ligger i linje med bolagets strategi att investera i onoterade tillväxtbolag inom techsektorn. Fortsatt fokus för ANTCO. kommer således att ligga på att genomföra fler förvärv samt bearbetning av potentiella investeringspartners. Efter emissionen äger NanoCap ca 48% av kapitalet och 81% av rösterna i ANTCO. 

 

ANTCO. innehav per idag är:

LeaseOnline - (LeaseOnline Sweden AB)

Claiton - (Claiton AB)

Virtual Genetics - (Virtual Genetics Förvaltning AB)

L2 ROYALTY - (L2 ROYALTY AB)

Wexthuset - (Wexthuset Sverige AB)

Babyface - (Babyface AB)

Packbud - (Packbud Nordic AB)

Vakanta - (Vakanta AB)

Mooova - (Mooova Technology AB)

Vetrik - (SoftVet AB)

myMOWO - (Virtual Gym Sweden AB)

Hollistay - (Hollistay AB)

//

För mer information, kontakta bolaget på:

Telefon: +46 (0)8-410 59 140

ir(at)nanocapgroup.com

www.nanocapgroup.com

NanoCap Group AB (publ)

NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering.