Lägesuppdatering för kvartal tre 2022Stockholm 2022-10-03

Vi har nu avslutat årets tredje kvartal och det är en fortsatt osäker omvärld vi lever i. Kul är att trots rådande marknadsklimat är att ANTCO. fortsätter att utvecklas positivt och har under det gångna kvartalet genomfört ytterligare förvärv och breddat sin portfölj av innehav. Fokus för ANTCO. kommer således att ligga på att genomföra fler förvärv, bearbetning av potentiella investeringspartners samt ökad synlighet.

Vi har fortsatt arbetat intensivt med våra helägda dotterbolag inom industri samt investeringsverksamheten. Dessa två ben kombinerat skapar långsiktig tillväxt i NanoCaps balansräkning för att över tid skapa avkastning till våra aktieägare. Vi har de två senaste åren varit ett utdelningsbolag och vi har ambitionen att årligen lämna sådan utdelning att bolaget kan fortsätta sin tillväxttakt och uppnå bolagets kommunicerade mål. Ordinarie utdelning uppgår till 0,25 kr per aktie, vid det tillfälle styrelsen anser det finnas skäl för justering av policyn kommer det kommuniceras.

Framledes kommer vi fortsätta att arbeta på inslagen bana med fokus på utveckling av befintliga innehav och nya investeringar.

På återhörande,

//

 

För mer information, kontakta bolaget på:

Telefon: +46 (0)8-410 59 140

ir(at)nanocapgroup.com

www.nanocapgroup.com

 

NanoCap Group AB (publ)

NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering.