NanoCap redovisar preliminär omsättning för dotterbolag augusti 2022Stockholm 2022-09-07 

NanoCap-koncernen har erhållit preliminära försäljningssiffror från de ej noterade dotterbolagen för augusti 2022. Försäljningen uppgick preliminärt till ca 4,8 MSEK (ca 3,5 MSEK 2021).

// 

   
För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)nanocapgroup.com
www.nanocapgroup.com

 

NanoCap Group AB (publ)

NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering. NanoCap har som mål att vara delaktiga i målbolagets affärs- och strategiutveckling.