NanoCap Group tillsätter ny verkställande direktörStockholm, 2022-05-18

 

Styrelsen har beslutat om att tillsätta ny verkställande direktör i Christian Kronegård som ersätter nuvarande VD Thomas Jansson. Thomas lämnar VD-rollen för att fokusera och aktivt arbeta med NanoCaps innehav samt intensifiera investeringstakten och bolagets expansion. 

Styrelsen känner sig mycket tillfredsställda i att tillsätta Christian som ny VD för NanoCap Group. Christian är helt rätt person för uppdraget att expandera och bygga vår organisation och tillväxtplan kommande år. 

//
 

        
För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)nanocapgroup.com
www.nanocapgroup.com

NanoCap Group AB (publ)

NanoCap har som affärsidé att investera i tillväxtbolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NanoCap investerar i ska noteras inom en snar framtid. NanoCap har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.