NanoCap redovisar preliminär omsättning för dotterbolag april 2022Stockholm 2022-05-06
NanoCap-koncernen har erhållit preliminära försäljningssiffror från de ej noterade dotterbolagen för april 2022. Försäljningen uppgick preliminärt till ca 4,4 MSEK (ca 2,7 MSEK 2021). 

 

//
          
För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)nanocapgroup.com
www.nanocapgroup.com

NanoCap Group AB (publ)

NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering. NanoCap har som mål att vara delaktiga i målbolagets affärs- och strategiutveckling.