NanoCap redovisar preliminär omsättning för dotterbolag juni 2022Stockholm 2022-07-08 

NanoCap-koncernen har erhållit preliminära försäljningssiffror från de ej noterade dotterbolagen för juni 2022. Försäljningen uppgick preliminärt till ca 5,4 MSEK (ca 4,1 MSEK 2021), en ökning med ca 32 procent. Utvecklingen i dotterbolagen är fortsatt positiv och ligger i linje för att uppnå våra mål.

// 

   
För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)nanocapgroup.com
www.nanocapgroup.com

 

NanoCap Group AB (publ)

NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering. NanoCap har som mål att vara delaktiga i målbolagets affärs- och strategiutveckling.